U r z ą d   M i e j s k i   w   B i e l a w i e

szukaj >

bip_logo_pl
Informacje o zamówieniach publicznych

Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych  więcej >


Ogłoszenia o przetargach  więcej >


Informacja z sesji otwarcia ofert  więcej >


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty  więcej >


Profil nabywcy  więcej >


Komunikaty  więcej >


Negocjacje z ogłoszeniem  więcej >


Ogłoszenia konkursów  więcej >


Aukcja elektroniczna  więcej >


Ogłoszenia o zawarciu umowy  więcej >


Planowane zamówienia o wartości powyżej: 5 000 000 euro - dla robót budowlanych; 200 000 euro - dla dostaw; 200 000 euro - dla usług  więcej >


Dialog konkurencyjny  więcej >


Zapytania Ofertowe  więcej >


Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Miasta Bielawa, tel. (74) 83-34-255
Administrator serwisu: Marcin Raś, tel. (74) 83-28-753

Osoba odpowiedzialna za treść: Antoni Jarosz
Data modyfikacji: 2017/01/04 07:33:35
Redaktor: Antoni Jarosz