U r z ą d   M i e j s k i   w   B i e l a w i e

szukaj >

bip_logo_pl
Zarządzenie nr 291/17 Burmistrza Miasta Bielawa z dnia 25 października 2017 r. w sprawie przyznania środków finansowych na wsparcie  realizacji zadania w zakresie kultury pn. "Przygotowanie do Orszaku Trzech Króli 2018"  więcej >

Zarządzenie nr 285/17 Burmistrza Miasta Bielawa z dnia 18 października 2017 r. w sprawie przyznania środków finansowych na wsparcie  realizacji zadania w zakresie ochrony zdrowia pn. "Trzymaj formę - żyj zdrowo"  więcej >

Oferta Stowarzyszenia Świętej Agnieszki Razem na Rzecz Rozwoju Społeczności Lokalnej  z siedzibą przy ul.Słowiańskiej 21 58 - 260 Bielawa na wsparcie  realizacji zadania publicznego w zakresie kultury  pn. "Przygotowanie do Orszaku Trzech Króli 2018" więcej >

Oferta Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom "ANANAS" z siedzibą przy ul. Wolności 105 58 - 260 Bielawa na wsparcie  realizacji zadania publicznego w zakresie  ochrony zdrowia  pn. "Trzymaj formę - żyj zdrowo" więcej >


Zarządzenie nr 207/17 Burmistrza Miasta Bielawa z dnia 12 lipca 2017 r. w sprawie przyznania środków finansowych na wsparcie  realizacji zadania w zakresie ochrony zdrowia pn. "Safe Fun - działania środowiskowe partyworking na festiwalu w Bielawie"  więcej >

Zarządzenie nr 181/17 Burmistrza Miasta Bielawa z dnia 21 czerwca 2017 r. w sprawie przyznania środków finansowych na wsparcie  realizacji zadania w zakresie ochrony zdrowia pn. "Udział w profilaktycznym obozie szkoleniowo - wypoczynkowym dla dzieci i młodzieży"  więcej >

Zarządzenie nr 180/17 Burmistrza Miasta Bielawa z dnia 21 czerwca 2017 r. w sprawie przyznania środków finansowych na wsparcie  realizacji zadania w zakresie ochrony zdrowia pn. "Każda używka to fałszywka"  więcej >

Zarządzenie nr 179/17 Burmistrza Miasta Bielawa z dnia 21 czerwca 2017 r. w sprawie przyznania środków finansowych na wsparcie  realizacji zadania w zakresie ochrony zdrowia pn. "Obóz sportowo - wypoczynkowy  z profilaktyką uzależnień dla dzieci i młodzieży"  więcej >

Zarządzenie nr 168/17 Burmistrza Miasta Bielawa z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie przyznania środków finansowych na wsparcie  realizacji zadania w zakresie ochrony zdrowia pn. "Profilaktyczny obóz szkoleniowo - wypoczynkowy dla dzieci i młodzieży"  więcej >

Zarządzenie nr 167/17 Burmistrza Miasta Bielawa z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie przyznania środków finansowych na wsparcie  realizacji zadania w zakresie ochrony zdrowia pn. "Zajęcia profilaktyczne i socjoterapeutyczne"  więcej >

Oferta Dolnośląskiego Stowarzyszenia Profilaktycznego RETURN  z siedzibą przy ul. T. Kościuszki 67 50 - 008 Wrocław na wsparcie  realizacji zadania publicznego w zakresie  ochrony zdrowia  pn. "Safe Fun - działania środowiskowe patryworking na festiwalu w Bielawie" więcej >

Zarządzenie nr 166/17 Burmistrza Miasta Bielawa z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie przyznania środków finansowych na wsparcie  realizacji zadania w zakresie ochrony zdrowia pn. "Kochaj bliźniego swego jak siebie samego - trening zastępowania agresji a konstruktywny wypoczynek"  więcej >

Zarządzenie nr 159/17 Burmistrza Miasta Bielawa z dnia 07 czerwca 2017 r. w sprawie przyznania środków finansowych na wsparcie  realizacji zadania w zakresie ochrony zdrowia pn. "Wakacje bez cyberprzemocy"  więcej >

Zarządzenie nr 155/17 Burmistrza Miasta Bielawa z dnia 31 maja 2017 r. w sprawie przyznania środków finansowych na realizację zadania w zakresie kultury pn. "Muzyka łaczy pokolenia"  więcej >

Zarządzenie nr 143/17 Burmistrza Miasta Bielawa z dnia 24 maja 2017 r. w sprawie przyznania środków finansowych na realizację zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej pn. "Żeglarze Bielawskiego Jeziora"  więcej >

Zarządzenie nr 135/17 Burmistrza Miasta Bielawa z dnia 17 maja 2017 r. w sprawie przyznania środków finansowych na realizację zadania w zakresie kulturyj pn. "Współorganizacja imprezy pn. Igrce u Podnóża Gór Sowich"  więcej >

Oferta Klubu Piłkarskiego "Bielawianka"  z siedzibą przy ul. Sportowej 10 w Bielawie na wsparcie  realizacji zadania publicznego w zakresie  ochrony zdrowia  pn. "Obóz sportowo - wypoczynkowy z profilaktyką uzależnień dla dzieci i młodzieży" więcej >

Oferta ZHP Chorągwii Dolnośląskiej Hufiec ZHP Łagiewniki z siedzibą przy ul. Lipowej 5 58 - 210 Łagiewniki na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie ochrony zdrowia pn. "Każda używka to fałszywka" więcej >

Oferta Stowarzyszenia "POMOST" w Dzierżoniowie  z siedzibą przy ul. Nowowiejskiej 74 i 76 narealizację zadania publicznego w zakresie  ochrony zdrowia  pn. "Zajęcia profilaktyczne i socjoterapeutyczne" więcej >

Oferta Klubu Sportowego Bielawianka Bester w Bielawie z siedzibą przy ul. Piastowskiej 19c w Bielawie narealizację zadania publicznego w zakresie  ochrony zdrowia  pn. "Profilaktyczny obóz szkoleniowo - wypoczynkowy dla dzieci i młodzieży" więcej >

Oferta Rzymskokatolickiej Parafii pw. Wniebowzięcia NMP w Bielawie z siedzibą przy ul. Wolności 130 w Bielawie narealizację zadania publicznego w zakresie  ochrony zdrowia  pn. "Wakacje bez cyberprzemocy" więcej >

Oferta Uczniowskiego Klubu Sportowego Iron Bulls z siedzibą przy ul. Willowej 1/3 w Bielawie  na realizację zadania publicznego w zakresie ochrony zdrowia - przeciwdziałanie uzależnieniom pn. "Udział w profilaktycznym obozie szkoleniowo - wypoczynkowym dla dzieci oraz młodzieży więcej >

Oferta Parafii Rzymskokatolickiej pw. Ducha Świętego w Bielawie z siedzibą przy ul. Słowiańskiej 21 w Bielawie narealizację zadania publicznego w zakresie  ochrony zdrowia - profilaktyki uzależnień pn. "Kochaj bliźniego swego jak siebie samego - trening zastepowania agresji a konstruktywny wypoczynek" więcej >

Oferta Stowarzyszenia Samodzielne Koło Terenowe Nr 92 Społecznego Towarzystwa Oświatowego  z siedzibą przy ul. Żeromskiego 1 w Bielawie na realizację zadania publicznego w zakresie  kultury pn. "Muzyka łączy pokolenia" więcej >

Oferta Stowarzyszenia Bielawski Klub Żeglarski "Wielka Sowa" na realizację zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej pn. "Żeglarze Bielawskiego Jeziora" więcej >

Oferta Stowarzyszenia Św. Agnieszki "Razem na Rzecz Rozwoju Społeczności Lokalnej" na realizację zadania publicznego w zakresie kultury pn. Współorganizacja imprezy pn. Igrce u Podnóża Gór Sowich więcej >

Zarządzenie nr 110/17 Burmistrza Miasta Bielawa z dnia 26 kwietnia 2017 r. w sprawie przyznania środków finansowych na realizację zadania w zakresie ochrony zdrpwia pn. "Obóz terapeutyczno - usamodzielniający "Poznajemy walory zdrowotne uzdrowisk Kotliny Kłodzkiej"  więcej >

Zarządzenie nr 104/17 Burmistrza Miasta Bielawa z dnia 12 kwietnia 2017 r. w sprawie przyznania środków finansowych na realizację zadania w zakresie kultury pn."72 lata działalności Oddziału ZIW RP na ziemiach odzyskanych. Spotkanie rocznicowe (...)"  więcej >

Oferta Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną  z siedziba przy ul. Świdnickiej 26 w Dzierżoniowie na realizację zadania w zakresie Ochrony i promocji zdrowia pn. "Obóz terapeutyczno - usamodzielniający "Poznajemy walory zdrowotne uzdrowisk Kotliny Kłodzkiej"" więcej >

Oferta Związku Inwalidów Wojennych Rzeczypospolitej Polskiej  z siedziba przy ul. Rynek 36/3 w Dzierżoniowie na realizację zadania w zakresie kultury pn. "72 lata działalności Oddziału ZIW RP na ziemiach odzyskanych. Spotkanie rocznicowe (...)" więcej >

Zarządzenie nr 87/17 Burmistrza Miasta Bielawa z dnia 15 marca 2017 r. w sprawie przyznania środków finansowych na realizację zadania w zakresie kultury pn. "Warszawa - szlakiem Rzeki Wisły" więcej >

Zarządzenie nr 51/17 Burmistrza Miasta Bielawa z dnia 22 lutego 2017 r. w sprawie przyznania środków finansowych na realizację zadania w zakresie nauki i edukacji pn. "Zawód od podszewki" więcej >

Oferta Stowarzyszenia Św. Agnieszki Razem na Rzecz Rozwoju Społeczności Lokalnej z siedziba przy ul. Słowiańskiej 21 w Bielawie na realizację zadania w zakresie kultury pn. "Warszawa - szlakiem rzeki Wisły" więcej >

Oferta Stowarzyszenia Inicjatyw Obywatelskich z siedziba przy ul. Piastowskiej 41a/1 w Bielawie na realizację zadania w zakresie ochrony zwierząt pn. "Profilaktyczna sterylizacja = ograniczenie bezdomności zwierząt" więcej >

Oferta Stowarzyszenia Przyjaciół Rzemiosła z siedzibą przy ul. Polnej 2 w Bielawie  na realizację zadania publicznego w zakresie nauki i edukacji p.n. "Zawód od podszewki" więcej >


Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Miasta Bielawa, tel. (74) 83-34-255
Administrator serwisu: Marcin Raś, tel. (74) 83-28-753

Osoba odpowiedzialna za treść: None
Data modyfikacji: 2017/10/30 11:00:09
Redaktor: Beata Jagieła - Pastuszka