U r z ą d   M i e j s k i   w   B i e l a w i e

szukaj >

bip_logo_pl
Wnioski Referatu Infrastruktury Technicznej

Wniosek o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego  w celu umieszczenia w nim obiektów budowlanych niezwiązanych   z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego, oraz reklam - plik pdfWniosek o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego  w celu umieszczenia w nim obiektów budowlanych niezwiązanych   z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego, oraz reklam - plik sxwWniosek o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego  w celu  prowadzenia robót i umieszczenie w nim urządzeń infrastruktury technicznej - plik pdfWniosek o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego  w celu  prowadzenia robót i umieszczenie w nim urządzeń infrastruktury technicznej - plik sxwZawiadomienie o zajęciu pasa drogowego w związku z usuwaniem awarii sieci umieszczonych w pasie drogowym - plik pdfWniosek o wydanie zezwolenia na lokalizację ( budowę, przebudowę) zjazdu z drogi gminnej
- plik pdf
Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Miasta Bielawa, tel. (74) 83-34-255
Administrator serwisu: Marcin Raś, tel. (74) 83-28-753

Osoba odpowiedzialna za treść: Tadeusz Popielarz
Data modyfikacji: 2015/04/09 14:38:13
Redaktor: Tomasz Maciejak