U r z ą d   M i e j s k i   w   B i e l a w i e

szukaj >

bip_logo_pl
Wnioski Referatu Gospodarki MieniemWniosek o wydzierżawienie nieruchomości - plik pdf


Wniosek o wydzierżawienie nieruchomości - plik odt

----------------------------------------------------------------------------------------


Wniosek o nadanie numeru porządkowego nieruchomości - plik pdf


Wniosek o nadanie numeru porządkowego nieruchomości - plik odt

-----------------------------------------------------------------------------------------


Wniosek o wydanie decyzji zatwierdzającej projekt podziału - plik pdf


Wniosek o wydanie decyzji zatwierdzającej projekt podziału - plik odt

------------------------------------------------------------------------------------------

Wniosek o przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności - plik pdf
------------------------------------------------------------------------------------------


Wniosek o sprzedaż nieruchomości - plik pdf


------------------------------------------------------------------------------------------


Wniosek o sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowej na rzecz użytkownika wieczystego w drodze bezprzetargowej - plik pdfWniosek o wykup lokalu mieszkalnego - plik pdfWniosek o najem lokalu mieszkalnego - plik pdfWniosek o zmianę stawki procentowej opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej - plik pdf

Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Miasta Bielawa, tel. (74) 83-34-255
Administrator serwisu: Marcin Raś, tel. (74) 83-28-753

Osoba odpowiedzialna za treść: Krystyna Starczewska-Kościuk
Data modyfikacji: 2016/08/08 15:05:29
Redaktor: Marcin Raś