U r z ą d   M i e j s k i   w   B i e l a w i e

szukaj >

bip_logo_pl
deklaracje i informacje podatkowe

Podatki i opłaty lokalne więcej >

Wzór wniosku o zwrot podatku akcyzowego pobierz

Wniosek o przyznanie zwolnienia i ulgi w podatku rolnym z tytułu nabycia gruntów pobierz

Formularz informacji przedstawianych przez wnioskodawcę pobierz

Oświadczenie o otrzymanej pomocy de minimis pobierz

Oświadczenie o nieotrzymanej pomocy de minimis pobierz

Oświadczenie rolnika pobierz
Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Miasta Bielawa, tel. (74) 83-34-255
Administrator serwisu: Marcin Raś, tel. (74) 83-28-753

Osoba odpowiedzialna za treść: Izabela Niemczyk
Data modyfikacji: 2017/11/07 11:07:35
Redaktor: Grzegorz Horbaczyk