U r z ą d   M i e j s k i   w   B i e l a w i e

szukaj >

bip_logo_pl

Lp.

Kierownik

Tel.

Wydział/Referat

Pracownik zastępujący

Tel.

Zakres

1.

Izabela Niemczyk

74/832 87 17

Skarbnik Gminy

Beata Stefańska

74/832 87 49

podatki


Monika Borowska

74/832 87 41

rachunkowość/budżet


2.

Monika Borowska

74/832 87 41

Rachunkowości Budżetowej

Halina Kazimierska

74/832 87 10

rachunkowość

3.

Beata Stefańska

74/832 87 49

Dochodów Budżetowych

Janina Kozłowska

74/832 87 16

w pełnym zakresie bieżącego kierowania zgodnie z Regulaminem Organizacyjnym oraz wydawanie zaświadczeń

4.

Aleksandra Szewczyk

74/832 87 45

Organizacyjny

Wioletta Polańska

74/832 87 12

w pełnym zakresie bieżącego kierowania zgodnie z Regulaminem Organizacyjnym

5.

Ewa Zielińska

74/832 87 08

Strategi i Rozwoju

Noemi Czyszczoń

74/832 87 09

w pełnym zakresie bieżącego kierowania zgodnie z Regulaminem Organizacyjnym

6.

Krzysztof Florczak

74/832 87 02

Komunikacji Miejskiej

Maria Bartosik

74/832 87 56

w pełnym zakresie bieżącego kierowania zgodnie z Regulaminem Organizacyjnym

7.

Waldemar Nędza

74/832 87 43

Gospodarki Przestrzennej

Krzysztof Jakubowski

74/832 87 51

czynności związane z bieżącym kierowaniem Referatu, z wyłączeniem przygotowywania projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagosp.terenu, podpisywania w/w decyzji

8.

Krystyna Starczewska-Kościuk

74/832 87 34

Gospodarki Mieniem

Aneta Morawiecka

74/832 87 14

w pełnym zakresie bieżącego kierowania zgodnie z Regulaminem Organizacyjnym

9.

Beata Jagieła-Pastuszka

74/832 87 03

Referat Spraw Społecznych i Działalności Gospodarczej

Bożena Szerlowska-Skrzypek

74/832 87 55

w pełnym zakresie bieżącego kierowania zgodnie z Regulaminem Organizacyjnym

10.

Łukasz Masyk

74/832 87 35

Promocji

Kamila Adamska

74/832 87 28


11.

Wioletta Wróbel

74/832 87 57

Ochrony Środowiska

Joanna Kowalewska

74/832 87 58

w pełnym zakresie bieżącego kierowania zgodnie z Regulaminem Organizacyjnym

12.

Monika Stadler

74/832 87 25

Spraw Obywatelskich

Marta Cybulska

74/832 87 23

w pełnym zakresie bieżącego kierowania zgodnie z Regulaminem Organizacyjnym

13.

Marcin Raś

74/832 87 53

Informatyki

Grzegorz Horbaczyk

74/832 87 52

w pełnym zakresie bieżącego kierowania zgodnie z Regulaminem Organizacyjnym

14.

Barbara Grzyb

74/832 87 24

Urząd Stanu Cywilnego

Alicja Burska

74/832 87 24

w pełnym zakresie bieżącego kierowania zgodnie z Regulaminem Organizacyjnym


15.


Tadeusz Popielarz

74/832 87 21

Infrastruktury Technicznej

Ewa Cisowska

74/832 87 20
w pełnym zakresie bieżącego kierowania zgodnie z Regulaminem Organizacyjnym

16.

Lidia
Kozłowska
74/832 87 04
Biuro Rady Miejskiej
Agnieszka
Raś
74/832 87 70
w pełnym zakresie bieżącego kierowania zgodnie z Regulaminem Organizacyjnym
 17.
Antoni Jarosz
74/832 87 00Inwestycji i Zamówień
Marcin Filozof
74/832 87 33
w pełnym zakresie bieżącego kierowania zgodnie z Regulaminem Organizacyjnym
Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Miasta Bielawa, tel. (74) 83-34-255
Administrator serwisu: Marcin Raś, tel. (74) 83-28-753

Osoba odpowiedzialna za treść: Aleksandra Szewczyk
Data modyfikacji: 2017/07/11 12:08:33
Redaktor: Marcin Raś