U r z ą d   M i e j s k i   w   B i e l a w i e

szukaj >

bip_logo_pl

Zarządzenie Nr 118/2010

Burmistrza Miasta Bielawa

z dnia 31 maja 2010r.w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych
Na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 27 września 1990r. o wyborze Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (tekst jednolity Dz.U.z 2010r., Nr 72, poz.467) z a r z ą d z a m, co następuje:§ 1


Powołuję obwodowe komisje wyborcze do przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, w składzie określonym w załączniku do zarządzenia.


§ 2


Nadzór nad wykonaniem uchwały powierza się Sekretarzowi Gminy.§ 3


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Bielawie.


zał. do Zarządzenia nr 118/2010 Burmistrza Miasta Bielawa

z dnia 31.05.2010r.
OBWÓD Nr 1

z siedzibą: Sala Konferencyjna

Bielawa

ul. Wolności 24


 1. Ewelina Szewczyk

 2. Marianna Gajda

 3. Kamila Nalborczyk

 4. Marek Grabowski

 5. Krzysztof Kucharek

 6. Helena Duda

 7. Kamila Kłos

 8. Tomasz Warzycha

 9. Paulina MotylOBWÓD Nr 2

z siedzibą: Gimnazjum nr 1

Bielawa

ul. Brzeżna 48


 1. Marta Dudek

 2. Grażyna Anna Banasik

 3. Tomasz Tkacz

 4. Magdalena Odjas-Laskowicz

 5. Helena Barszczowska

 6. Małgorzata Gołębiowska

 7. Radosław Jasiński

 8. Anna Warzycha

 9. Iwona SitkoOBWÓD Nr 3

z siedzibą: Zespół Szkół

Bielawa

ul. St. Żeromskiego 41


 1. Maria Szymańska

 2. Grażyna Barbara Saczka

 3. Anna Pleskot

 4. Paula Widuch

 5. Anna Bolesta

 6. Mirosław Ziemak

 7. Irena Alberska

 8. Teresa Bartosik

 9. Ewa Cisowska

OBWÓD Nr 4

z siedzibą: Klub Spółdzielni Mieszkaniowej

Bielawa

Osiedle Włókniarzy 1


 1. Dominika Zawiła-Stawicka

 2. Felicjan Dobrzaniecki

 3. Teresa Małek

 4. Katarzyna Słota

 5. Kamila Kawa

 6. Tadeusz Hrynek

 7. Wojciech Jasiński

 8. Justyna Brusiłowicz

 9. Halina Rakowska

OBWÓD Nr 5

z siedzibą: Gimnazjum nr 2

Bielawa

ul. Parkowa 12


 1. Elwira Skawińska

 2. Barbara Józefa Fedorowicz

 3. Izabela Chiży

 4. Krystyna Gonet

 5. Anna Jędrasik

 6. Ewa Sadłowska

 7. Mariola Runowska

 8. Marianna Słowińska

 9. Elżbieta GałwiaczekOBWÓD Nr 6

z siedzibą: Przedszkole Publiczne Nr 3

Bielawa

ul. gen.Grota Roweckiego 7


 1. Adrianna Świątek

 2. Wiesława Irena Gąsior

 3. Grażyna Grabczak

 4. Grzegorz Przybyszewski

 5. Ilona Karcz

 6. Olga Treczyńska

 7. Elżbieta Urbaniak-Słowakiewicz

 8. Marian Słowiński

 9. Kazimiera CzerwińskaOBWÓD Nr 7

z siedzibą: Klub"Sowa"Spółdzielni Mieszkaniowej

w Bielawie

ul. Jana III Sobieskiego 17


 1. Ewa Skawińska

 2. Marta Maria Masyk

 3. Adam Domagała

 4. Zofia Odjas

 5. Stefan Łuczyński

 6. Jadwiga Hajduk-Stalica

 7. Marcelina Bocian

 8. Iwona Staniszewska

 9. Ewa Borkowska


OBWÓD Nr 8

z siedzibą: Szkoła Podstawowa Nr 10

Bielawa

ul. gen.Grota Roweckiego 6


 1. Urszula Sieraj-Gwóźdź

 2. Marianna Stanisława Myziak

 3. Maria Nowak

 4. Norbert Kubik

 5. Adrian Karcz

 6. Kazimierz Olejnik

 7. Sylwia Bocian

 8. Elżbieta Bodziony

 9. Bożena Stokłosa


OBWÓD Nr 9

z siedzibą: Szkoła Podstawowa Nr 10

Bielawa

ul. gen.Grota Roweckiego 6


 1. Agnieszka Wypych

 2. Halina Pajda

 3. Teresa Sieczka

 4. Piotr Musiel

 5. Teresa Cebulska

 6. Teodora Olejnik

 7. Anna Bocian

 8. Katarzyna Wierzbicka

 9. Monika Rybka

OBWÓD Nr 10

z siedzibą: Zespół Szkół Ogólnokształcących

Bielawa

ul. Szkolna 5


 1. Wanda Pohl

 2. Wiesława Moskwa

 3. Małgorzata Bieżanowska

 4. Paulina Piechowska

 5. Arkadiusz Karcz

 6. Łukasz Fedorowicz

 7. Dawid Komperda

 8. Bożena Florian

 9. Janina KozłowskaOBWÓD Nr 11

z siedzibą: Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych sp. z o.o

Bielawa

ul. 3 Maja 48


 1. Jolanta Kasica

 2. Marta Magdalena Lange

 3. Sławomir Waś

 4. Beata Cybula

 5. Piotr Barszczowski

 6. Teresa Gębicka

 7. Dorota Komperda

 8. Elżbieta Mroczek

 9. Maria Opiłka


OBWÓD Nr 12

z siedzibą: Gimnazjum nr 3

Bielawa

ul. Lotnicza 5


 1. Sylwia Jońska

 2. Jerzy Edmund Jankowski

 3. Dorota Sikorska

 4. Zdzisław Smacki

 5. Martyna Zabadeusz

 6. Joanna Kochanek

 7. Sylwia Alberska

 8. Katarzyna Kozłowska

 9. Andrzej Rak

OBWÓD Nr 13

z siedzibą: Szkoła Podstawowa Nr 4

Bielawa

ul. Ludowa 11


 1. Piotr Graczyk

 2. Barbara Ewa Korzeniowska

 3. Dariusz Wnuk

 4. Agnieszka Kaczmarska

 5. Bożena Możejko

 6. Renata Kamińska

 7. Małgorzata Jasińska

 8. Alicja Iławska

 9. Małgorzata Murszewska-WoropajOBWÓD Nr 14

z siedzibą: Zespół Szkół Zawodowych

Cechu Rzemiosł Różnych i Małej Przedsiębiorczości

Bielawa

ul. Polna 2


 1. Dawid Polański

 2. Janina Bochenek

 3. Elżbieta Wnuk

 4. Katarzyna Walczyk

 5. Krzysztof Możejko

 6. Bożena Sobol

 7. Martyna Kazimierska

 8. Monika Leśniak

 9. Aneta MorawieckaOBWÓD Nr 15

z siedzibą: Szkoła Podstawowa Nr 4

Bielawa

ul. L.Waryńskiego 50


 1. Krystyna Mikołajewska

 2. Irena Maria Lichnowska

 3. Małgorzata Jagoda

 4. Piotr Jagoda

 5. Dariusz Zabadeusz

 6. Dorota Kłysz

 7. Karina Sówka

 8. Sylwia Bugaj

 9. Iwona DrozdowskaUZASADNIENIEZgodnie z art. 9 ustawy z dnia 27 września 1990r. o wyborze Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (tekst jednolity Dz.U.z 2010r., Nr 72, poz.467) wybory przeprowadzają:

1) Państwowa Komisja Wyborcza utworzona na podstawie odrębnych przepisów;

2) okręgowe komisje wyborcze;

3) obwodowe komisje wyborcze.


W związku z powyższym Obwodową komisję wyborczą w składzie od 5 do 9 osób, powołuje najpóźniej w 14 dniu przed dniem wyborów burmistrz.

Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Miasta Bielawa, tel. (74) 83-34-255
Administrator serwisu: Marcin Raś, tel. (74) 83-28-753

Osoba odpowiedzialna za treść: Aleksandra Szewczyk
Data modyfikacji: 2010/06/01 14:39:56
Redaktor: Marcin Raś