U r z ą d   M i e j s k i   w   B i e l a w i e

szukaj >

bip_logo_pl
Oświadczenia majątkowe dyrektorów jednostek organizacyjnych gminy

Straż Miejska:

Grzegorz Nowak - oświadczenia majątkowe (.pdf):
2015;2016;2017

Zbigniew Grubka - oświadczenia majątkowe (.pdf): 2010;2011;
2012;2013;2014;2015;

 

Ośrodek Sportu i Rekreacji:

Marcin Rak - oświadczenia majątkowe (.pdf):
2015; 12 2015;2016;2017


Ewa Zalewska - oświadczenia majątkowe (.pdf):
2011;2012;2013;2014;2015;07_2015;


Andrzej Świerszczewicz - oświadczenia majątkowe (.pdf): 2010;2011Ośrodek Pomocy Społecznej:

Anna Petruk - oświadczenia majątkowe (.pdf):2010;2011;2013;2014;2015;2016; 05 2016;


Robert Bąk - oświadczenie majątkowe (.pdf):2010;2011;2012;2013;2014;2015; 04 2016;2016;2017

Agnieszka Smolińska - oświadczenie majątkowe (.pdf): 2011;2012;2013;2014;2015;2016;
 
Magdalena Szwej - oświadczenie majątkowe (.pdf): 2014;2015;2016;2017

Michał Słota - oświadczenie majątkowe (.pdf): 2016;2017

Gwidon Gulanowski - oświadczenie majątkowe (.pdf): 01 2017;02 2017Miejski Zarząd Placówek Oświaty:

Ewa Kowalik - oświadczenie majątkowe (.pdf): 2016;2017

Adam Domagała - oświadczenia majątkowe (.pdf): 2015;2016;07 2016

Maria Osiewała - oświadczenia majątkowe (.pdf): 2010;2011;2012;2013;2014;2015;11 2015


Szkoły Podstawowe:Nr 4: Elżbieta Niemczyk - oświadczenia majątkowe (.pdf): 2010;2011;2012;2013;2014;2015;2016;2017


Nr 7: Małgorzata Cieślik - oświadczenie majątkowe (.pdf):2010;2011;
2012;2013;2014;2015;2016;2017Nr 10: Dariusz Spychalski - oświadczenie majątkowe (.pdf): 2010;2011;
2012;2013;2014;2015;2016;2017

 

Szkoły Gimnazjalne:

Nr 1: Krzysztof Molasy - oświadczenia majątkowe (.pdf): 2010;2011

Monika Rusnak - oświadczenia majątkowe (.pdf):
2011;2012;2013;2014;2015;2016;2017

Nr 2: Jadwiga Flis - oświadczenia majątkowe (.pdf): 2010;2011;2012;2013;2014;2015;2016;

Nr 3: Sylwia Toboła - oświadczenie majątkowe (.pdf): 2016;2017;10 2017

Janusz Kucharski - oświadczenia majątkowe (.pdf): 2010;2011;2012;2013;2014;2015

 

Przedszkola Publiczne:

PP1: Małgorzata Domagała - oświadczenia majątkowe (.pdf): 2010; 10 2010

 
PP2: Katarzyna Szulc - oświadczenia majątkowe (.pdf): 2009;2010;10 2010

PP3: Anna Łukasik - oświadczenia majątkowe (.pdf): 01 2012;04 2012

Iwona Łęgosz - oświadczenia majątkowe (.pdf):2009;2010;2011;


PP4: Elżbieta Hołowczyk - oświadczenia majątkowe (.pdf): 2011;2012;2013;2014;2015;2016;

Wanda Tchoryk - oświadczenia majątkowe (.pdf): 2017, 07 2017

PP5: Agnieszka Cygan - oświadczenia majątkowe (.pdf): 2010;10 2010

PP7: Ewa Piotrowska - oświadczenia majątkowe (.pdf):2010;2011;2012

PP8: Anna Goch - oświadczenia majątkowe (.pdf):2010;10 2010


Żłobek Publiczny:

Iwona Łęgosz - oświadczenia majątkowe (.pdf): 2012;04 2012;2013;
2014;2015;2016;2017

 

Miejski Ośrodek Kultury i Sztuki:

Jan Gładysz - oświadczenia majątkowe (.pdf):2010;2011;2012;2013;2014;2015;
2016;
2017;

Miejska Biblioteka Publiczna:

Urszula Ubych - oświadczenie majątkowe (.pdf):
2014;2015;2016;2017

Rafał Brzeziński - oświadczenie majątkowe (.pdf): 2010;2011;2012;2013;
2014;03_2014


Świetlica Socjoterapeutyczna:


Halina Nowacka - oświadczenia majątkowe (.pdf): 2010;2011;Środowiskowy Dom Samopomocy:

Grażyna Smolińska - oświadczenia majątkowe (.pdf): 01 2010
2010;2011;2012;2013

Zespół Ośrodków Wsparcia:

Grażyna Smolińska - oświadczenia majątkowe (.pdf):
2014;2015;2016;2017

"Nestor" Dzienny Dom Pomocy Społecznej:

Grażyna Smolińska - oświadczenia majątkowe (.pdf): 01 2010;2010;
2011;2012;2013;2014

Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Miasta Bielawa, tel. (74) 83-34-255
Administrator serwisu: Marcin Raś, tel. (74) 83-28-753

Osoba odpowiedzialna za treść: Aleksandra Szewczyk
Data modyfikacji: 2017/10/30 14:32:30
Redaktor: Grzegorz Horbaczyk