U r z ą d   M i e j s k i   w   B i e l a w i e

szukaj >

bip_logo_pl

JĘZYK MIGOWY

Z dniem 1 kwietnia 2012 roku weszła w życie ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 roku o języku migowym i innych środkach komunikowania się ( Dz.U. nr 2019 poz.1243 )


Na podstawie art.9 ust.4 ww.ustawy Burmistrz Miasta informuje, że osoby doświadczające trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się – przy załatwianiu spraw w tutejszym Urzędzie – mogą korzystać z pomocy środków wspierających komunikowanie się tj :

Jednocześnie informujemy , ze pracownik Referat Organizacyjnego Urzędu Miejskiego ( Pl. Wolności 1 pok. Nr 1 ) posługuje się w stopniu podstawowym polskim językiem migowym.


Osoba , która przy załatwianiu sprawy w Urzędzie Miejskim chce skorzystać z pomocy tłumacza – zgodnie z przepisami o języku migowym i innych środkach komunikowania się – zobowiązana jest zgłosić ten fakt w formie pisemnej - faksem , mailem lub w Biurze Podawczym ( pl. Wolności 1 pok. Nr 1 ) albo ustnie w Biurze Podawczym, co najmniej na 3 dni robocze przed tym zdarzeniem, z wyłączeniem sytuacji nagłych .

W przypadku braku możliwości realizacji zgłoszonego świadczenia w podanym terminie, Urząd zastrzega sobie możliwość wyznaczenia innego możliwego terminu do jego realizacji, zawiadamiając o tym zainteresowaną osobę.Wniosek pobierz - plik pdf


Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Miasta Bielawa, tel. (74) 83-34-255
Administrator serwisu: Marcin Raś, tel. (74) 83-28-753

Osoba odpowiedzialna za treść: Aleksandra Szewczyk
Data modyfikacji: 2012/06/20 13:14:52
Redaktor: Marcin Raś