U r z ą d   M i e j s k i   w   B i e l a w i e

szukaj >

bip_logo_pl

Rejestr miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego obowiązujących na terenie Bielawy.


1.

Uchwała Nr XLV/326/97 Rady Miejskiej Bielawy z dnia 25 listopada 1997 r. w sprawie zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Bielawa /teren przy ul. Bohaterów Getta przy granicy z Pieszycami/ - Dz.Urz. Woj. Wałb. Nr 6 z 12.03.1998 r. poz. 26. Powierzchnia terenu objętego planem - 2,07 ha.


pobierz tekst

pobierz rysunek


2.

Uchwała Nr XLV/327/97 Rady Miejskiej Bielawy z dnia 25 listopada 1997 r. w sprawie zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Bielawa /teren przy ul. Witosa/ - Dz.Urz. Woj. Wałb. Nr 6 z 12.03.1998 r. poz. 27. Powierzchnia - 0,47 ha.


pobierz tekst

pobierz rysunek


3.

Uchwała Nr XLV/328/97 Rady Miejskiej Bielawy z dnia 25 listopada 1997 r. w sprawie zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Bielawa /teren przy ul.Lipowej/ - Dz.Urz. Woj. Wałb. Nr 6 z 12.03.1998 r. poz. 28. Powierzchnia - 1,62 ha.


pobierz tekst

pobierz rysunek


4.

Uchwała Nr XLV/329/97 Rady Miejskiej Bielawy z dnia 25 listopada 1997 r. w sprawie zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Bielawa /teren przy ul. 22 Lipca/ - Dz.Urz. Woj. Wałb. Nr 6 z 12.03.1998 r. poz. 29. Powierzchnia - 0,43 ha.


pobierz tekst

pobierz rysunek


5.

Uchwała Nr XLV/330/97 Rady Miejskiej Bielawy z dnia 25 listopada 1997 r. w sprawie zmiany w planie uproszczonym zagospodarowania przestrzennego terenów mieszkaniowych w rejonie ul. 1 Maja w Bielawie /teren w rejonie ul. 1 Maja/ - Dz.Urz. Woj. Wałb. Nr 6 z 12.03.1998 r. poz. 30. Powierzchnia - 0,25 ha.


pobierz tekst

pobierz rysunek


6.

Uchwała Nr XLV/331/97 Rady Miejskiej Bielawy z dnia 25 listopada 1997 r. w sprawie zmiany w planie uproszczonym zagospodarowania przestrzennego terenów mieszkaniowych w rejonie ul. Żeromskiego /teren w rejonie ul. Żeromskiego i Kwiatowej/ - Dz.Urz. Woj. Wałb. Nr 6 z 12.03.1998 r. poz. 31. Powierzchnia - 0,57 ha.

Z powodu wejścia w życie planu Nr 46 niniejszy plan w całości utracił moc obowiązującą.


pobierz tekst

pobierz rysunek


7.

Uchwała Nr XLV/332/97 Rady Miejskiej Bielawy z dnia 25 listopada 1997 r. w sprawie zmiany planu uproszczonego zagospodarowania przestrzennego terenów śródmiejskich miasta Bielawa /teren w rejonie Placu Wolności i ul. 3 Maja/ - Dz.Urz. Woj. Wałb. Nr 4 z 27.02.1998 r. poz. 18. Powierzchnia - 0,08 ha.


pobierz tekst

pobierz rysunek


8.

Uchwała Nr XLV/333/97 Rady Miejskiej Bielawy z dnia 25 listopada 1997 r. w sprawie zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego Bielawy /teren w rejonie ul. Spółdzielczej/ - Dz.Urz. Woj. Wałb. Nr 2 z 20.01.1998 r. poz. 7. Powierzchnia - 3,3 ha.


pobierz tekst

pobierz rysunek


9.

Uchwała Nr XLV/334/97 Rady Miejskiej Bielawy z dnia 25 listopada 1997 r. w sprawie zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Bielawa /teren pomiędzy ul. Wysoką a Os. Białym/ - Dz.Urz. Woj. Wałb. Nr 8 z 1998 r. poz. 39. Powierzchnia - 5,0 ha.

pobierz tekst

pobierz rysunek


10.

Uchwała Nr XLV/388/98 Rady Miejskiej Bielawy z dnia 31 marca 1998 r. w sprawie zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Bielawa /teren położony przy drodze w kierunku Nowej Rudy - tereny rekreacji i medycyny niekonwencjonalnej/ - Dz.Urz. Woj. Wałb. Nr 12 z 13.05.1998 r. poz. 66. Powierzchnia - 7,5 ha.


pobierz tekst

pobierz rysunek


11.

Uchwała Nr LI/389/98 Rady Miejskiej Bielawy z dnia 31 marca 1998 r. w sprawie zmiany planu uproszczonego zagospodarowania przestrzennego terenów mieszkaniowych w rejonie ulic Sikorskiego, 1 Maja, 3 Maja i Piastowskiej w Bielawie /teren położony pomiędzy ul. 1-go Maja a ul. 3-go Maja/ - Dz.Urz. Woj. Wałb. Nr 12 z 13.05.1998 r. poz. 67. Powierzchnia - 1,0 ha.


pobierz tekst

pobierz rysunek


12.

Uchwała Nr IV/19/98 Rady Miejskiej Bielawy z dnia 29 grudnia 1998 r. w sprawie zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Bielawa /teren położony przy ul. Żeromskiego - Pocztowej/ - Dz.Urz. Woj. Wałb. Nr 2 z 22.02.1999 r. poz. 40. Pow. - 1,5 ha.

pobierz tekst

pobierz rysunek


13.

Uchwała Nr VII/57/99 Rady Miejskiej Bielawy z dnia 6 kwietnia 1999 r. w sprawie miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego części miasta Bielawa /rejon przy zbiorniku "Sudety" / - Dz.Urz. Woj. Dolnośląskiego Nr 17 z 13.07.1999 r. poz. 817. Powierzchnia - 28,0 ha.

W części objętej ustaleniami planu Nr 19, Nr 39 oraz Nr 55 niniejszy plan utracił moc obowiązującą.


pobierz tekst

pobierz rysunek


14.

Uchwała Nr VII/58/99 Rady Miejskiej Bielawy z dnia 6 kwietnia 1999 r. w sprawie miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego części miasta Bielawa /obszar położony przy drodze nr 384 / - Dz.Urz. Woj. Dolnośl. Nr 17 z 13.07.1999 r. poz. 818. Powierzchnia - 1,4 ha.


pobierz tekst

pobierz rysunek


15.

Uchwała Nr XIII/99/99 Rady Miejskiej Bielawy z dnia 21 września 1999 r. w sprawie miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego części miasta Bielawa /obszar położony w rejonie ulic : Żeromskiego, Handlowej i Pocztowej/ - Dz.Urz. Woj. Dolnośl. Nr 30 z 3.11.1999 r. poz. 1299. Powierzchnia - 1,0 ha.


pobierz tekst

pobierz rysunek


16.

Uchwała Nr XIX/173/2000 Rady Miejskiej Bielawy z dnia 21 marca 2000 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Bielawa /obszar położony w rejonie ulic : Żeromskiego, Przedwiośnia i Wolności/ - Dz. Urz. Woj. Dolnośl. Nr 23 z 27.06.2000 r. poz. 366. Powierzchnia - 1,1 ha.

pobierz tekst

pobierz rysunek


17.

Uchwała Nr XXXVII/274/2001 Rady Miejskiej Bielawy z dnia 27 czerwca 2001 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Bielawa /obszar położony w rejonie ulic : Sikorskiego i Kopernika/ - Dz. Urz. Woj. Dolnośl. Nr 97 z 17.08.2001 r. poz. 1292. Powierzchnia - 3,5 ha.

W części objętej ustaleniami planu Nr 48 niniejszy plan utracił moc obowiązującą.

pobierz tekst

pobierz rysunek


18.

Uchwała Nr XXXVIII/284/2001 Rady Miejskiej Bielawy z dnia 29 sierpnia 2001 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Bielawa /obszar położony w rejonie ulicy Lipowej/ - Dz. Urz. Woj. Dolnośl. Nr 139 z 26.10.2001 r. poz. 1772. Powierzchnia - 2,75 ha.

W części objętej ustaleniami planu Nr 44 niniejszy plan utracił moc obowiązującą.

pobierz tekst

pobierz rysunek


19.

Uchwała Nr XLVI/363/2002 Rady Miejskiej Bielawy z dnia 24 kwietnia 2002 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Bielawa /obszar położony w rejonie ulicy Korczaka/ - Dz. Urz. Woj. Dolnośl. Nr 135 z 25.06.2002 r. poz. 1863. Powierzchnia - 36,0 ha.

W części objętej ustaleniami planu Nr 30 i Nr 39 niniejszy plan utracił moc obowiązującą.


pobierz tekst

pobierz rysunek


20.

Uchwała Nr XLVII/368/2002 Rady Miejskiej Bielawy z dnia 29 maja 2002 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Bielawa /obszar położony w rejonie Osiedla Południowego/ - Dz .Urz. Woj. Dolnośl. Nr 175 z 18.08.2002 r. poz. 2522. Powierzchnia - 18,5 ha.

W części objętej ustaleniami planu Nr 38 niniejszy plan utracił moc obowiązującą.


pobierz tekst

pobierz rysunek


21.

Uchwała Nr XLIX/381/2002 Rady Miejskiej Bielawy z dnia 28 sierpnia 2002 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Bielawa /obszar położony w rejonie ulic Strażackiej i Sienkiewicza/ - Dz.Urz. Woj. Dolnośl. Nr 218 z 16.10.2002 r. poz. 2991. Powierzchnia - 1,05 ha.


pobierz tekst

pobierz rysunek

pobierz rysunek


22.

Uchwała Nr IV/41/03 Rady Miejskiej Bielawy z dnia 29 stycznia 2003 r. w sprawie zmiany planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Bielawa /obszar w rejonie ulic Żeromskiego i Hotelowej/ - Dz. Urz. Woj. Dolnośl. Nr 37 z 9.04.2003 r.poz. 920.Powierzchnia – 0,06ha.


pobierz tekst

pobierz rysunek


23.

Uchwała Nr XI/72/03 z dnia 25 czerwca 2003 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego /obszar położony przy granicy administracyjnej z Dzierżoniowem, przy torach kolejowych/ - Dz.Urz.Woj. Dolnośląskiego Nr 130 z 21.08.2003 r. poz. 2305. Powierzchnia – 3,60 ha.

Z powodu wejścia w życie planów Nr 41 i 45 niniejszy plan w całości utracił moc obowiązującą.


pobierz tekst

pobierz rysunek


24.

Uchwała Nr XXVIII/214/04 z dnia 27 października 2004 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „A”/obszar ograniczony zakładem „Bester”, ulicą Wojska Polskiego i ul. Sikorskiego / - Dz.Urz. Woj. Dolnośląskiego Nr 249 z 14.12.2004 r. poz. 4106. Powierzchnia - 10,5 ha.

W części objętej ustaleniami planu Nr 42 niniejszy plan utracił moc obowiązującą.


pobierz tekst

pobierz rysunek


25.

Uchwała Nr XXVIII/215/04 z dnia 27 października 2004 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „B”/obszar ograniczony ulicą Witosa oraz projektowanym II etapem obwodnicy miejskiej/ - Dz.Urz. Woj. Dolnośląskiego Nr 249 z 14.12.2004 r. poz. 4107. Powierzchnia - 29,0 ha.

W części objętej ustaleniami planu Nr 29 niniejszy plan utracił moc obowiązującą.


pobierz tekst

pobierz rysunek


26.

Uchwała Nr XXXVII/274/05 z dnia 27 kwietnia 2005 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta /obszar położony przy ul. Szewskiej/ - Dz.Urz. Woj. Dolnośląskiego Nr 112 z 23.06.2005 r. poz. 2412. Powierzchnia - 6,6 ha.


pobierz tekst

pobierz rysunek


27.

Uchwała Nr XLVIII/348/05 z dnia 22 lutego 2006 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego kompleksu Łysa Góra - Dz.Urz. Woj. Dolnośląskiego Nr 70 z 31.03.2006 r. poz. 1108. Powierzchnia - ok. 120 ha.

W części objętej ustaleniami planu Nr 31 niniejszy plan utracił moc obowiązującą.


pobierz tekst

pobierz rysunek


28.

Uchwała Nr L/370/2006 z dnia 26 kwietnia 2006 r. w sprawie mpzp obszaru pomiędzy ulicą Witosa a obwodnicą bielawską - Dz. Urz. Woj. Dolnośl. Nr 122 z 22.06.2006 r. poz. 1980. Pow. 40,0 ha.


pobierz tekst

pobierz rysunek


29.

Uchwała Nr L/371/2006 z dnia 26 kwietnia 2006 r. w sprawie zmiany części miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru pomiędzy ulicą Witosa a obwodnicą bielawską – Dz. Urz. Woj. Dolnośl. Nr 122 z 22.06.2006 r. poz. 1981. Powierzchnia 12,0 ha.

pobierz tekst

pobierz rysunek


30.

Uchwała Nr VI/45/2007 z dnia 31 stycznia 2007 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu ulic Wysokiej, Korczaka i byłej linii kolejowej – Dz. Urz. Woj. Dolnośl. Nr 79 z 23.03.2007 r. poz. 898. Powierzchnia ok. 16,5 ha.


pobierz tekst

pobierz rysunek


31.

Uchwała Nr XIX/149/07 z dnia 27 grudnia 2007 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obwodnic Dzierżoniowa i południowego obejścia Piławy Dolnej w granicach miasta Bielawa - Dz.Urz. Woj. Dolnośl. Nr 28 z 6.02.2008 r. poz. 2281. Długość ok. 1,6 km.


pobierz tekst

pobierz rysunek

pobierz rysunek

pobierz rysunek


32.

Uchwała Nr XXII/168/08 z dnia 27 lutego 2008 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie bielawskiej oczyszczalni ścieków – Dz. Urz. Woj. Dolnośl. Nr 113 z 22.04.2008 r. poz. 1343. Powierzchnia 27,75 ha.

W części objętej ustaleniami planu Nr 52 niniejszy plan utracił moc obowiązującą.

pobierz tekst

pobierz rysunek


33.

Uchwała Nr XXIV/184/08 z dnia 30 kwietnia 2008 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic : Staszica, Wschodniej i Miodowej w Bielawie – Dz. Urz. Woj. Dolnośl. Nr 188 z 8.07.2008 r. poz. 13531. Powierzchnia ok. 1,4 ha.


pobierz tekst

pobierz rysunek


34.

Uchwała Nr XXV/193/08 z dnia 28 maja 2008 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru zawartego pomiędzy ulicami Wojska Polskiego, Wolności i Żeromskiego w Bielawie oraz części Bielawy w rejonie skrzyżowania ulic Wojska Polskiego i 1-go Maja - Dz.Urz. Woj. Dolnośl. Nr 204 z 25.07.2008 r. poz. 2268. Powierzchnia ok. 10,0 ha.


pobierz tekst

pobierz rysunek


35.

Uchwała Nr XXVII/198/08 z dnia 25 czerwca 2008 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Sportowej w Bielawie – Dz. Urz. Woj. Dolnośl. Nr 225 z 26.08.2008 r. poz. 2534. Powierzchnia ok. 1,40 ha.

pobierz tekst

pobierz rysunek


36.

Uchwała Nr XLIII/310/09 z dnia 24 czerwca 2009 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Bohaterów Getta i Przemysłowej w Bielawie – Dz. Urz. Woj. Dolnośl. Nr 132 z 13.08.2009 r. poz. 2692. Powierzchnia ok. 5,80 ha.


pobierz tekst

pobierz rysunek


37.

Uchwała Nr XLVI/325/09 z dnia 26 sierpnia 2009 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Ostroszowickiej i 22 Lipca w Bielawie – Dz. Urz. Woj. Dolnośl. Nr 169 z 7.10.2009 r. poz. 3075. Powierzchnia ok. 5,30 ha.


pobierz tekst

pobierz rysunek


38.

Uchwała Nr XLVI/327/09 z dnia 26 sierpnia 2009 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Konopnickiej – Os. Europejskiego w Bielawie – Dz. Urz. Woj. Dolnośl. Nr 169 z 7.10.2009 r. poz. 3075. Powierzchnia ok. 10,5 ha.


pobierz tekst

pobierz rysunek


39.

Uchwała Nr XLVIII/348/09 z dnia 28 października 2009 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Janusza Korczaka i zbiornika „Sudety” w Bielawie – Dz. Urz. Woj. Dolnośl. Nr 217 z 17.12.2009 r. poz. 4168. Powierzchnia ok. 59 ha.

W części objętej ustaleniami planu Nr 55 niniejszy plan utracił moc obowiązującą.


pobierz tekst

pobierz rysunek


40.

Uchwała Nr LVII/411/`10 z dnia 31 marca 2010 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Sobieskiego i Sikorskiego w Bielawie – Dz. Urz. Woj. Dolnośl. Nr 152 z 19.08. 2010 r. poz. 2364. Powierzchnia ok. 2,20 ha.


pobierz tekst

pobierz rysunek


41.

Uchwała Nr LXV/460/10 z dnia 25 sierpnia 2010 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru w  rejonie ul. Grunwaldzkiej w Bielawie – Dz. Urz. Woj. Dolnośl. Nr 216 z 19.11.2010 r. poz. 3423 Powierzchnia ok. 16,50 ha


pobierz tekst

pobierz rysunek


42.

Uchwała Nr XLVIII/492/10 z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru w  rejonie ul. Wojska Polskiego i Generała Władysława Sikorskiego w Bielawie – Dz. Urz. Woj. Dolnośl. Nr 246 z 24.12.2010 r. poz. 4143 Powierzchnia ok. 6,15 ha.

W części objętej ustaleniami planu Nr 50 niniejszy plan utracił moc obowiązującą.


pobierz tekst

pobierz rysunek


43.

Uchwała Nr XX/206/12 z dnia 29 lutego 2012 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego przy ulicy Wojska Polskiego w rejonie cmentarza w Bielawie – Dz. Urz. Woj. Dolnośl. z dnia 13.04.2012r. poz. 1403. Powierzchnia ok. 17 ha.


pobierz tekst

pobierz rysunek


44.

Uchwała nr XXVIII/284/12  z dnia 31 października 2012 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu ulicy Lipowej w Bielawie – Dz. Urz. Woj. Dolnośl. z dnia 08.01.2013r. poz. 103. Powierzchnia ok. 0,35 ha.


pobierz tekst

pobierz rysunek


45.

Uchwała Nr XXXI/320/12 z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie ulicy Grunwaldzkiej i Ceglanej w Bielawie – Dz. Urz. Woj. Dolnośl. z dnia 11.04.2013 r. poz. 2504. Powierzchnia ok. 25,40 ha.


pobierz rysunek i tekst


46.

Uchwała nr XXXVI/360/13  z dnia 27 marca 2013r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie ulic Kwiatowej i Stefana Żeromskiego – Dz. Urz. Woj. Dolnośl. z dnia 08.05.2013r. poz. 2998. Powierzchnia ok. 4,25 ha.


pobierz rysunek i tekst


47.

Uchwała Nr XXXIV/362/13 z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego przy skrzyżowaniu ulicy Wojska Polskiego i Alei Jana Pawła II w Bielawie – Dz. Urz. Woj. Dolnośl. z dnia 24.05.2013 r. poz. 3323. Powierzchnia ok. 9 ha.


pobierz rysunek i tekst


48.

Uchwała Nr LI/504/14 z dnia 28 maja 2014r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie ulicy Generała Władysława Sikorskiego w Bielawie – Dz. Urz. Woj. Dolnośl. z dnia 24.06.2014r. poz. 284.1 Powierzchnia ok. 3,88 ha.


pobierz rysunek i tekst


49.

Uchwała Nr LI/505/14 z dnia 28 maja 2014r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ulicy Sportowej i Krańcowej w Bielawie – Dz. Urz. Woj. Dolnośl. z dnia 24.06.2014r. poz. 2842. Powierzchnia ok. 1,5 ha.


pobierz rysunek i tekst


50.

Uchwała Nr 8/60/15 z dnia 29 kwietnia 2015r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru w rejonie ulic Wojska Polskiego i Parkowej w Bielawie – Dz. Urz. Woj. Dolnośl. z dnia 5.05.2015r. poz. 2046. Powierzchnia ok. 3,5 ha.


pobierz rysunek i tekst

51.

Uchwała Nr 13/109/14 z dnia 26 sierpnia 2015r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru A w rejonie Głównego Punktu Zasilania w Bielawie – Dz. Urz. Woj. Dolnośl. z dnia 4.09.2015r. poz.3636. Powierzchnia ok. 15,8 ha.


pobierz rysunek i tekst


52.

Uchwała Nr17/156/15 Rady Miejskiej Bielawy z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie bielawskiej oczyszczalni ścieków  Dz. Urz. Woj. Dolnośl. z dnia 18.01.2016r. poz.316. Powierzchnia ok. 30 ha.      pobierz rysunek i tekst


53.

Uchwała Nr 22/209/16 Rady Miejskiej Bielawy z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie ulicy Adama Asnyka w Bielawie Dz.Urz. Woj. Dolnośl. z dnia 5.05.2016r. poz.2295. Powierzchnia ok. 1,5 ha.


pobierz rysunek i tekst


54.

Uchwała Nr 25/240/16 Rady Miejskiej Bielawy z dnia 29 czerwca 2016r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie ulic Henryka Sienkiewicza i Stefana Żeromskiego w Bielawie Dz.U. Woj. Dolnośl. z dnia 19.07.2016r. poz. 3634. Powierzchnia ok. 4,1 ha.


pobierz rysunek i tekst


55.

Uchwała Nr 29/286/16 Rady Miejskiej Bielawy z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie zbiornika wodnego w rejonie ulicy Wysokiej w Bielawie Dz.U. Woj. Dolnośl. z dnia  7.12.2016r. poz. 5611. Powierzchnia ok. 23,6 ha.


pobierz rysunek i tekst


56. Uchwała Nr 34/333/17 Rady Miejskiej Bielawy z dnia 29 marca 2017r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie obiektu "Leśny Dworek" i ulicy Nowobielawskiej w Bielawie Dz.U. Woj Dolnośl. z dnia 10.04.2017r. poz. 1785.Powierzchnia ok. 2,4 ha.

pobierz rysunek i tekst

 57. Uchwała Nr 36/344/17 Rady Miejskiej Bielawy z dnia 31 maja 2017r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru w rejonie ulicy Piławskiej w Bielawie - Dz.U.Woj. dolnośl. z dnia 7.06. 2017r. poz. 2760. Powierzchnia ok. 1,3 ha.

pobierz rysunek i tekst

58. Uchwała Nr 36/346/17 Rady Miejskiej Bielawy z dnia 31 maja 2017r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla  obszaru w rejonie ulic Grunwaldzkiej i Ceglanej oraz bielawskiej oczyszczalni ścieków w Bielawie - Dz.U. Woj. Dolnośl. z dnia 7.06.2017r., poz. 2761. Powierzchnia ok. 16 ha.

pobierz rysunek i tekst

59. Uchwała Nr 41/379/17 Rady Miejskiej Bielawy z dnia 27 września 2017r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru "B" w rejonie Głównego Punktu Zasilania w Bielawie - DZ. U. Woj. Dolnośl. z dnia 6.10.2017r., poz. 4097. Powierzchnia ok. 19 ha.

pobierz rysunek i tekst

60. Uchwała Nr 44/396/17 Rady Miejskiej Bielawy z dnia 29 listopada 2017r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie ulicy Grunwaldzkiej i obwodnicy Dzierżoniowa - DZ. U. Woj. Dolnośl. z dnia 14.12.2017r. poz.5328. Powierzchnia ok. 7,8 ha.

pobierz rysunek i tekst
Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Miasta Bielawa, tel. (74) 83-34-255
Administrator serwisu: Marcin Raś, tel. (74) 83-28-753

Osoba odpowiedzialna za treść: Waldemar Nędza
Data modyfikacji: 2018/01/29 08:19:45
Redaktor: Izabela Zarzycka