U r z ą d   M i e j s k i   w   B i e l a w i e

szukaj >

bip_logo_pl
Ewidencje i rejestry prowadzone w Urzędzie Miasta

Rejestry:

 

1. Rejestr uchwał Rady Miejskiej Bielawy - Biuro Rady Miejskiej

2. Rejestr uchwał Zarządu Miasta do 2002 roku - Wydział Organizacyjny

3. Rejestr zarządzeń Burmistrza od 2002 roku - wydział Organizacyjny  więcej >

4. Rejestr skarg i wniosków - Wydział Organizacyjny

5. Rejestr decyzji o warunkach zabudowy - Referat Gospodarki Przestrzennej

6. Rejestr obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego -    Referat Gospodarki Przestrzennej - więcej >

7. Rejestr ras psów uznanych za agresywne - Referat Działalności Gospodarczej

8. Rejestr licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką - Referat Komunikacji Miejskiej

9. Rejestr wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych -    Referat Działalności Gospodarczej

10. Rejestr instytucji kultury pobierz

11. Rejestr żłobków i klubów dziecięcych w Bielawie - Miejski Zarząd Placówek Oświatowych w Bielawie - więcej >

 


Ewidencje:

 

1. Ewidencja ludności - Wydział Spraw Obywatelskich

2. Ewidencja dowodów osobistych - Wydział Spraw Obywatelskich

3. Ewidencja działalności gospodarczej - Referat Działalności Gospodarczej

4. Ewidencja podatku od gruntu i nieruchomości - Wydział Finansowo-Budżetowy

5. Archiwum ksiąg urodzeń, małżeństw i zgonów - Urząd Stanu Cywilnego

 

Wykazy:

 

1. Wykaz obiektów Gminnej Ewidencji Zabytków  -Referat Gospodarki Przestrzennej - pobierz plik (pdf)


Szczegółowe informacje o prowadzonych rejestrach i ewidencjach uzyskają                             Państwo w poszczególnych wydziałach i referatach Urzędu Miejskiego.

Wykaz dróg publicznych na terenie Bielawy  więcej >


Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Miasta Bielawa, tel. (74) 83-34-255
Administrator serwisu: Marcin Raś, tel. (74) 83-28-753

Osoba odpowiedzialna za treść: Aleksandra Szewczyk
Data modyfikacji: 2012/09/21 08:56:03
Redaktor: Marcin Raś