U r z ą d   M i e j s k i   w   B i e l a w i e

szukaj >

bip_logo_pl
Zarządzenie w sprawie określenia sposobu postępowania pracowników Urzędu Miejskiego w Bielawie, wobec działać podejmowanych przez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową oraz podmioty wykonujące taką działalność bez wpisu do rejestru czynności. pobierz

Informacja (2016) o działaniach podejmowanych wobec burmistrza Miasta Bielawa przez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową oraz podmioty wykonujące czynności z zakresu działalności lobbingowej.  pobierz

Informacja (2017) o działaniach podejmowanych wobec burmistrza Miasta Bielawa przez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową oraz podmioty wykonujące czynności z zakresu działalności lobbingowej.  pobierz
Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Miasta Bielawa, tel. (74) 83-34-255
Administrator serwisu: Marcin Raś, tel. (74) 83-28-753

Osoba odpowiedzialna za treść: Aleksandra Szewczyk
Data modyfikacji: 2017/03/07 12:52:26
Redaktor: Grzegorz Horbaczyk