Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.

szukaj >

bip_logo_pl
STATUS PRAWNY SPÓŁKI

Status Spółki

Udziałowcami Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością są Gmina Bielawa i Gmina Pieszyce, Spółka powstała w oparciu o Uchwałę Nr XXIX/199/1996r. Rady Miejskiej w Bielawie z dnia 24 września 1996r. w sprawie powołania Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółki z o.o. Akt Założycielski Spółki sporządzony w Kancelarii Notarialnej w Świdnicy w dniu 10 grudnia 1996r. akt notarialny rep. A nr 19260/96 zatwierdzony został decyzją Ministerstwa Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 23.12.1996r. nr PM – 4/25/6928/96.
Postanowieniem z dnia 17.03.1997r. VI NS rej. M 37/97 Sąd Rejonowy w Wałbrzychu Wydział VI Gospodarczy wpisał TBS Spółkę z o.o. w Bielawie do rejestru handlowego pod numerem RHB Dział B nr 2140. Spółka zarejestrowana została w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem KRS 0000055128 w dniu 22.10.2001r. przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabryczna, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.

NIP 882-15-80-706
REGON 890567944

Udziałowcy
Gmina Bielawa i Gmina Pieszyce.

Kapitał zakładowy Spółki wynosi: 9.267.600,00zł.

Współnik - Gmina Bielawa reprezentowana przez Burmistrza Miasta Bielawa - 15.296 udziałów po 600,00zł
Wspólnik - Gmina Pieszyce reprezentowana przez Burmistrza Miasta i Gmina Pieszyce - 150 udziałów po 600,00zł

Osoba odpowiedzialna za treść: Zygmunt Kaczmarski
Data modyfikacji: 2018/10/04 09:34:34
Redaktor: Piotr Kroczak