Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.

szukaj >

bip_logo_pl
Rejestry i ewidencje

• Rejestry i ewidencje związane z organami spółki (Zgromadzenie Wspólników, Rada Nadzorcza).
• Rejestr zarządzeń Prezesa Spółki,
• Ewidencje i rejestry określone w Kodeksie pracy,
• Ewidencje najemców lokali mieszkalnych oraz partycypantów,
• Rejestr budynków będących w zasobach Spółki,
• Archiwum dokumentacji księgowej.

Zasady dostępu do informacji zawartych w wyżej wymienionych rejestrach i ewidencjach, jak też dostęp do dokumentów archiwalnych regulują przepisy ustaw szczególnych, w tym m. in.:

• Ustawa z dnia 26 października 1995 r. o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego oraz zmianie niektórych ustaw (Dz. U. Nr 133, poz. 654 ze zmianami).
• Ustawa z dnia 2 lipca 1994 r. o najmie lokali mieszkalnych i dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. Nr 105, poz. 509 ze zmianami).
• Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2001 r. Nr 71, poz. 733 ze zmianami).
• Ustawa z dnia 15 września 2001 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 1037 ze zmianami).
• Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 ze zm.).
• Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.).
• Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177 ze zm.).

Osoba odpowiedzialna za treść: Zygmunt Kaczmarski
Data modyfikacji: 2009/05/20 11:57:44
Redaktor: Piotr Kroczak