U r z ą d   M i e j s k i   w   B i e l a w i e

szukaj >

bip_logo_pl
Skargi, wnioski i petycje

Obywatel ma prawo składać petycje, wnioski i skargi w związku z działalnością urzędu. Może je składać we własnym imieniu, a także w imieniu innych osób, jeżeli uzyska na to ich zgodę.
Petycje, skargi i wnioski można kierować w szczególności do organów państwowych ( np. do ministra, wojewody ) oraz do organów samorządu terytorialnego ( np. do burmistrza, prezydenta miasta).

Podstawa prawna : art. 63 Konstytucji oraz art.221 k.p.a.

Przedmiotem skargi może być w szczególności zaniedbanie lub nienależyte wykonywanie zadań przez właściwe organy albo przez ich pracowników, naruszenie praworządności lub słusznych interesów obywateli, a także przewlekłe lub biurokratyczne załatwianie spraw.

Podstawa prawna: art.227 k.p.a.

Burmistrz Miasta przyjmuje mieszkańców w sprawach skarg i wniosków w każdy wtorek w godz. 13.00 - 15.30 w budynku przy pl. Wolności 1. II Zastępca Burmistrza przyjmuje mieszkańców w sprawach skarg i wniosków w każdy poniedziałek w godz. 13.00 - 15.45, I Zastępca Burmistrza przyjmuje mieszkańców w sprawach skarg i wniosków w każdy czwartek w godz. 13.00 - 15.45

Zarządzenie Burmistrza dot. skarg i wniosków  więcej >


Petycje  więcej >


Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Miasta Bielawa, tel. (74) 83-34-255
Administrator serwisu: Marcin Raś, tel. (74) 83-28-753

Osoba odpowiedzialna za treść: Aleksandra Szewczyk
Data modyfikacji: 2016/11/14 15:09:46
Redaktor: Marcin Raś