U r z ą d   M i e j s k i   w   B i e l a w i e

szukaj >

bip_logo_pl

Oznaczenie organu kontroli

Zakres przedmiotowy przeprowadzonej kontroli

Data kontroli

Zapis z przeprowadzonej kontroli

Zakład Ubezpieczeń Społecznych

1. Prawidłowość i rzetelność obliczania składek na ubezpieczenia społeczne oraz innych składek, do których pobierania zobowiązany jest Zakład oraz zgłaszanie do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego.

2. Ustalenie uprawnień do świadczeń z ubezpieczeń społecznych i wypłacanie tych świadczeń oraz dokonywanie rozliczeń z tego tytułu.

3. Prawidłowość i terminowość opracowywania wniosków o świadczenia emerytalne i rentowe.

4. Wystawianie zaświadczeń lub zgłaszanie danych dla celów ubezpieczeń społecznych.

01.03.2017 r. - 24.03.2017 r

Protokół kontroli

Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu

Modernizacja nawierzchni placu przed budynkiem przy ul. Piastowskiej 19a

20.03.2017 r. - 24.03.2017 r

Protokół kontroliWystąpienie pokontrolneOdpowiedź na wystąpienie pokontrolne

Dolnośląski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska


Kontrola przestrzegania przepisów ustawy o odpadach23.08.2017 r.Dolnośląski Wojewódzki Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa

Kontrola zdrowotności drzew rosnących w parku i w pasie zieleni


06.09.2017 r.


Protokół kontroli

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

Kontrola projektu pn.:”Szkoła Leśna w Bielawie”.

25.09.2017 r. - 2.10.2017 r.Informacja pokontrolna

Państwowa Inspekcja Pracy

Realizacja uprzednich decyzji i wystąpień organów Państwowej Inspekcji Pracy oraz wniosków, zaleceń i decyzji organów kontroli i nadzoru nad warunkami pracy. Kontrola umów cywilnoprawnych.

27,31.10.2017 r.

Notatka urzędowa z kontroli

Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Miasta Bielawa, tel. (74) 83-34-255
Administrator serwisu: Marcin Raś, tel. (74) 83-28-753

Osoba odpowiedzialna za treść: Arkadiusz Karcz
Data modyfikacji: 2017/11/06 15:19:30
Redaktor: Marcin Raś