U r z ą d   M i e j s k i   w   B i e l a w i e

szukaj >

bip_logo_pl

Oznaczenie organu kontroli

Zakres przedmiotowy przeprowadzonej kontroli

Data kontroli

Zapis z przeprowadzonej kontroli

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu

Realizacja zadania pn. „Rozwój bazy edukacyjnej Centrum Poszanowania Energii w Bielawie”

21.01.2015

protokół

Archiwum Państwowe we Wrocławiu Oddział w Kamieńcu Ząbkowickim

Kontrola archiwum Urzędu Stanu Cywilnego w Bielawie

09.02.2015

protokół

zalecenia

Archiwum Państwowe we Wrocławiu Oddział w Kamieńcu Ząbkowickim

Kontrola archiwum zakładowego


15.04.2015protokół

Zalecenia i odpowiedź na zalecenia pokontrolne

Realizacja zaleceń pokontrolnych

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu

Kontrola projektu „Ekomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 10 z oddziałami Sportowymi w Bielawie


15.06.2015


informacje pokontrolne

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu

Kontrola zadania p.n. „Budowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w rejonie ulic J. Hempla, Lotniczej i A. Asnyka w Bielawie”.


03.07.2015
Dolnośląski Wojewódzki Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa

Kontrola w zakresie stosowania środków ochrony roślin z uwzględnieniem realizacji zasad integrowanej ochrony roślin


05.08.2015
Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

Kontrola projektu „Ekomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 10 z oddziałami Sportowymi w Bielawie

9.07.2015 – 8.09.2015


Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

Kontrola projektu pn. „Modernizacja i adaptacja budynku Gimnazjum Ekologicznego nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi w Bielawie dla potrzeb osób niepełnosprawnych”

1-4.09.2015 oraz 28-30.09.2015Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

Kontrola projektu pn. „Rozwój transportu zbiorowego na terenie powiatu dzierżoniowskiego poprzez zakup i montaż systemu centralnego sterowania ruchem, dystrybucji biletów, informacji, monitoringu oraz modernizację infrastruktury towarzyszącej”

10-14.08.2015


Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

Kontrola projektu pn. „Rozwój transportu zbiorowego na terenie powiatu dzierżoniowskiego poprzez zakup i montaż systemu centralnego sterowania ruchem, dystrybucji biletów, informacji, monitoringu oraz modernizację infrastruktury towarzyszącej”7.12.2015informacje pokontrolne

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

Kontrola projektu pn. „Ekomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 10 z Oddziałami sportowymi w Bielawie”16-18.11.2015
informacje pokontrolne

Najwyższa Izba Kontroli

Rewitalizacja zdegradowanych obszarów miast

26.10 – 16.12..2015

wystąpienie pokontrolne

Odpowiedź na wystąpienie pokontrolne

Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Miasta Bielawa, tel. (74) 83-34-255
Administrator serwisu: Marcin Raś, tel. (74) 83-28-753

Osoba odpowiedzialna za treść: Arkadiusz Karcz
Data modyfikacji: 2017/04/04 12:25:18
Redaktor: Marcin Raś