U r z ą d   M i e j s k i   w   B i e l a w i e

szukaj >

bip_logo_pl

Oznaczenie organu kontroli

Zakres przedmiotowy przeprowadzonej kontroli

Data kontroli

Zapis z przeprowadzonej kontroli

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

Kontrola projektu pn.:"Ekomodernizacja systemu energetycznego Pływalni Miejskiej AQUARIUS

05.02.2014

do

16.04.2014


Informacja pokontrolna

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

Kontrola projektu pn.:"Zagospodarowanie zdegradowanych terenów wokół zbiornika wody przemysłowej „Sudety”

w Bielawie".

24.01.2014

do

01.04.2014

Informacja pokontrolna

Najwyższa Izba Kontroli

Realizacja inwestycji budowlanej Gminy Bielawa pn. „Bielawski Inkubator Przedsiębiorczości” oraz sprawdzenie wykonania przez Urząd Miejski w Bielawie wniosków pokontrolnych, sformułowanych po kontroli S/11/003 pn. „Realizacja zadań Gminy Bielawa, podejmowanych w latach 2001-2010 w zakresie budownictwa mieszkaniowego i gospodarowania nieruchomościami”

26.02.2014

do

08.07.2014Wystąpienie pokontrolne

Zastrzeżenia


Ujednolicony tekst wystąpienia pokontrolnego


Informacja o sposobie wykorzystania uwag i wniosków pokontrolnych


Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

Kontrola projektu pn. "Interaktywne Centrum Poszanowania Energii w Bielawie".

12.05.2014
do
15.05.2014

Informacja pokontrolna

Ministerstwo Gospodarki

Utrzymanie stanu prawnego, utrzymanie wskaźników produktu, osiągnięcie wskaźników rezultatu, osiągnięcie celów opisanych we wniosku o dofinansowanie, realizacja obowiązku związanego z promocją w ramach projektu:”Prace koncepcyjno-projektowe zmierzające do utworzenia Bielawskiego Parku Przemysłowego” z Umową o dofinansowanie Nr POIG.06.02.02-00-108/11-00 z 24 kwietnia 2012 r.

12.08.2014

do

14.08.2014

Informacja pokontrolna

Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Miasta Bielawa, tel. (74) 83-34-255
Administrator serwisu: Marcin Raś, tel. (74) 83-28-753

Osoba odpowiedzialna za treść: Arkadiusz Karcz
Data modyfikacji: 2017/04/04 12:25:14
Redaktor: Marcin Raś