U r z ą d   M i e j s k i   w   B i e l a w i e

szukaj >

bip_logo_pl
Lp. Oznaczenie
organu kontroli
Zakres przedmiotowy
przeprowadzonej kontroli
Data kontroli
Zapis z przeprowadzonej kontroli

1.

Urząd Kontroli Skarbowej we Wrocławiuaudytu gospodarowania środkami z UE 21.08 2012- 14.03.2013
Protokół2.

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

Kontrola rzeczowo-finansowa realizacji projektu pn. "Szkoła Leśna w Bielawie".14.03.2013 – 19.03.2013

Informacja pokontrolne

3.
Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny w Dzierżoniowie


Ocena stanu sanitarnego i technicznego obiektu – tereny rekreacyjne należące do Gminy Bielawa.

30.04.2013


Protokół4.
Wojewoda Dolnośląski


Prawidłowość wykorzystania środków publicznych udzielonych z dotacji celowej w ramach resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "Maluch".
08.04.2013 – 19.04.2013
Wystąpienie pokontrolne5.


Wojewoda Dolnośląski

Realizacja zadania dofinansowanego środkami z budżetu państwa w ramach programu "Maluch", "Adaptacja I piętra budynku Przedszkola Publicznego nr 3 w Bielawie na potrzeby Żłobka Publicznego".


15.03.2013
Wystąpienie pokontrolne6.


Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

Kontrola projektu pn. "Budowa dróg dojazdowych do strefy aktywności gospodarczej w Bielawie – etap II" w zakresie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

13.05.2012

do

26.06.2013


Informacja pokontrolna
7.


Wojewoda Dolnośląski

Prawidłowość wykorzystania środków publicznych udzielonych z dotacji celowej na realizację zadań wynikających z rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań "Razem Bezpieczniej".

03.07.2013

do

10.07.2013Wystąpienie pokontrolne
8.

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

Kontrola projektu pn. "Budowa łącznika drogi powiatowej nr 3007 D z obwodnicą miejską Bielawy oraz drogą wojewódzką nr 384".
06.05.2013

do

10.09.2013Informacja pokontrolna


9.

Powiatowy Urząd Pracy w Dzierżoniowie

Wizyta monitorująca sposób realizacji warunków umowy nr IR/A.6111-5/DC./13 i IR/A.6111-6/DC./13 z dnia 28.03.2013 r. w sprawie organizowania i finansowania robót publicznych .
01.10.2013
protokół10.

Wojewoda Dolnośląski

Prawidłowość realizacji projektu pn.:"Budowa dróg gminnych łączących drogę powiatową nr 3017D z drogą wojewódzką nr 384 oraz Bielawską Podstrefą WSSE INVESTPARK – etap I".
25.04.2013


Wystąpienie pokontrolne

Odpowiedź na wystąpienie pokontrolne


Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Miasta Bielawa, tel. (74) 83-34-255
Administrator serwisu: Marcin Raś, tel. (74) 83-28-753

Osoba odpowiedzialna za treść: Arkadiusz Karcz
Data modyfikacji: 2017/04/04 12:25:09
Redaktor: Marcin Raś