U r z ą d   M i e j s k i   w   B i e l a w i e

szukaj >

bip_logo_pl
Lp. Oznaczenie organu
kontroli
Zakres przedmiotowy
przeprowadzonej kontroli
Data
kontroli
Zapis z przeprowadzonej kontroli
1. Wojewoda Dolnośląski
Realizacja zadania zleconego z zakresu administracji rządowej - ewidencja działalności gospodarczej
11.03.2010 Protokół >

Wystąpienie pokontrolne >


2.
Wojewoda Dolnośląski Organizacja przyjmowania, rozpatrywania i załatwiana skarg i wniosków przez Radę Miejską Bielawy
11.03.2010
Protokół >

Wystąpienie pokontrolne >

Odpowiedź >


3.

Wojewoda DolnośląskiOrganizacja przyjmowania, rozpatrywania i załatwiana skarg i wniosków oraz prowadzenie przepisów gminnych w Urzędzie Miejskim w Bielawie11.03.2010
Protokół >4.
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Dzierżoniowie
Ocena realizacji wymogów w zakresie występowania w środowisku pracy szkodliwych czynników biologicznych oraz ochrony zdrowia
29.03.2010Protokół >

Odpowiedź >

Decyzja >

Protokół >
5.
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska we Wrocławiu Oddział w Wałbrzychu z/s w Szczawnie Zdrój
Realizacja zadania pn. "Jestem częścią przyrody - utworzenie ścieżki ekologicznej w Ogrodzie Przedszkola Publicznego Nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi  w Bielawie

19.03.2010

24.06.2010

Protokół >


Protokół >

Odpowiedź >
 

 6.


Wojewoda Dolnośląski
Sprawdzenie prawidłowości wykonywania zadań obronnych oraz określenie stanu przygotowań obronnych w Urzędzie Miejskim w Bielawie
19.04.2010


Protokół >7.


Delegatura Krajowego Biura Wyborczego w Wałbrzychu
Przystosowanie lokali wyborczych dla potrzeb osób niepełnosprawnych na obszarze Gminy Bielawa12.08.2010
Protokół >


 8.

Komenda Wojewódzka Policji we Wrocławiu
Wykonywanie przez strażników czynności w związku z nadaniem im uprawnień


12.05.2010


Protokół >


9.Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego we Wrocławiu
Kontrola realizacji projektu pn. "Budowa i rozwój infrastruktury informatycznej niezbędnej do funkcjonowania e-Urzędu przez wdrożenie platformy e-Usług Publicznych w Gminie Bielawa"11.10.2010

Informacja pokontrolna więcej >


Zastrzeżenie więcej >


Stanowisko kontrolujących do zastrzeżeń więcej >
Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Miasta Bielawa, tel. (74) 83-34-255
Administrator serwisu: Marcin Raś, tel. (74) 83-28-753

Osoba odpowiedzialna za treść: Arkadiusz Karcz
Data modyfikacji: 2017/04/04 12:24:48
Redaktor: Marcin Raś