U r z ą d   M i e j s k i   w   B i e l a w i e

szukaj >

bip_logo_pl
Lp. 
Oznaczenie organu kontroli
Zakres przedmiotowy przeprowadzonej kontroli
Data
kontroli
Zapis
z
przeprowadzonej
kontroli
1.
Urząd Kontroli Skarbowej
we Wrocławiu
Sprawdzenie prawidłowości i rzetelności dokumentów u kontrahenta kontrolowanego
23.01 i 04.02.2009
 Protokół więcej >


2.
Najwyższa Izba Kontroli we Wrocławiu
Realizacja Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych
13.11.2008 - 16.01.2009
 Protokół więcej >

Wystąpienie pokontrolne więcej >

Odpowiedź więcej >
3.
Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu
Kontrola kompleksowa gospodarki finansowej Gminy Bielawa za okres od 1 stycznia 2007 do 30 września 2008 oraz zaleceń pokontrolnych z 2004r.
22.12.2008 - 12.03.2009
Protokół więcej >

Załączniki do protokołu więcej >

Wystąpienie pokontrolne więcej >

Odpowiedź więcej >
4.
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Dzierżoniowie
Kontrola stanu sanitarno-technicznego piaskownicy


14.05.2009

Protokół więcej >


5.
Archiwum Państwowe we Wrocławiu
Oddział w Kamieńcu Ząbkowickim
kontrola archiwum zakładowego oraz dokumentacji ewidencji ludności i dowodów osobistych22.09.2009
Zalecenia pokontrolne więcej >

Odpowiedź więcej >

Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Miasta Bielawa, tel. (74) 83-34-255
Administrator serwisu: Marcin Raś, tel. (74) 83-28-753

Osoba odpowiedzialna za treść: Arkadiusz Karcz
Data modyfikacji: 2017/04/04 12:24:44
Redaktor: Marcin Raś