U r z ą d   M i e j s k i   w   B i e l a w i e

szukaj >

bip_logo_pl
KONTROLE ZEWNĘTRZNE PRZEPROWADZONE W URZĘDZIE MIASTA W 2007 ROKU

·  Wojewoda Dolnośląski – Wydział Zarządzania Kryzysowego

Kontrolą objęto problematyką wykonywania zadań obronnych w Urzędzie Miasta. W wyniku kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości , w związku z powyższym nie zostały sformułowane zalecenia pokontrolne.

 

·  Wojewoda Dolnośląski – Wydział Spraw ObywatelskichOdbyła się kontrola sprawdzająca w Urzędzie Miasta w zakresie ewidencji ludności  i dowodów osobistych. Zalecenia pokontrolne

·  Państwowa Inspekcja Pracy
        Kontrola problemowa dotycząca przestrzegania przez pracodawcę wybranych elementów z zakresu prawa pracy w tym wykorzystywania przez pracowników urlopów wypoczynkowych. Zalecenia pokontrolne

·  Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Glacensis.
Kontrola obejmowała realizację projektu nr EG/2006/003/30 pn. Polsko-Czeski Festiwal Sportowo-Muzyczny „Regałowisko 2006 „ w zakresie prawidłowości jego realizacji w tym zgodności z prawem wspólnotowym i krajowym. Kontrola zakończona bez zaleceń pokontrolnych.

·  Urząd Kontroli Skarbowej we Wrocławiu
Kontrola została przeprowadzona w zakresie celowości i zgodności z prawem gospodarowania środkami publicznymi oraz środkami pochodzącymi z Unii Europejskiej w ramach realizacji Programu PHARE 2003 Spójność Społeczna i Gospodarcza – projekt PHARE 2003/004-379/05.05 pod nazwą Rozwój sektora MŚP w Bielawie poprzez rozbudowę infrastruktury drogowej.Wyniki kontroli.

·  Archiwum Państwowe we Wrocławiu.
Kontrola obejmowała swoim zakresem archiwum USC . W wyniku kontroli przekazano zalecenia pokontrolne.

·  Starostwo Powiatowe w Dzierżoniowie.
Kontrola w zakresie zadań Obrony Cywilnej i bezpieczeństwa wewnętrznego. Brak zaleceń pokontrolnych.

    Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Miasta Bielawa, tel. (74) 83-34-255
    Administrator serwisu: Marcin Raś, tel. (74) 83-28-753

    Osoba odpowiedzialna za treść: Arkadiusz Karcz
    Data modyfikacji: 2017/04/04 12:24:32
    Redaktor: Marcin Raś