U r z ą d   M i e j s k i   w   B i e l a w i e

szukaj >

bip_logo_pl
KONTROLE ZEWNĘTRZNE PRZEPROWADZONE W URZĘDZIE MIASTA W 2005 ROKU

  1. Najwyższa Izba Kontroli Delegatura we Wrocławiu. Przeprowadziła kontrolę w zakresie naliczania i poboru podatków od nieruchomości pn” Zbiornik wodny Sudety” w latach 1999-2004.
    W wyniku przeprowadzonej kontroli wydano 1 zalecenie pokontrolne.


  1. Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu Oddział Zamiejscowy w Wałbrzychu.
    Przeprowadził kontrolę w zakresie zaleceń przekazanych do Urzędu w 2002 roku dot: ewidencji ludności i dowodów osobistych.


  1. Kontrola Archiwum Państwowego we Wrocławiu dotyczyła archiwum zakładowego oraz archiwum zakładowego dowodów osobistych i ewidencji ludności.
    W wyniku kontroli wydano zalecenia pokontrolne realizowane na bieżąco.


  1. Kontrola Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji – Biuro do spraw usuwania skutków klęsk żywiołowych. W wyniku przeprowadzonej kontroli ni wydano zaleceń pokontrolnych.

Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Miasta Bielawa, tel. (74) 83-34-255
Administrator serwisu: Marcin Raś, tel. (74) 83-28-753

Osoba odpowiedzialna za treść: Arkadiusz Karcz
Data modyfikacji: 2017/04/04 12:24:23
Redaktor: Marcin Raś