U r z ą d   M i e j s k i   w   B i e l a w i e

szukaj >

bip_logo_pl
Redakcja biuletynu

WYKAZ CZŁONKÓW ZESPOŁU REDAKCYJNEGO BIPIMIĘ I NAZWISKO

ZAKRES

TEMAT

TELEFON

Aleksandra Szewczyk

nadzór

zmiany w strukturze BIP

748328745

Marcin Raś

administrator BIP

sprawy informatyczne strony

748328753

Grzegorz Horbaczyk

redaktor BIP

sprawy informatyczne

748328752

Alicja Burska

redaktor BIP

urząd stanu cywilnego

748328724

Arkadiusz Karcz

redaktor BIP

kontrola wewnętrzna i audyt

748328760

Małgorzata Kwiecińska

redaktor BIP

sprawy organizacyjne

748328747

Lidia Kozłowska

redaktor BIP

sprawy Rady Miejskiej

748328704

Agnieszka Raś

Anna Piesik

redaktor BIP

redaktor BIP

sprawy Rady Miejskiej

sprawy Rady Miejskiej

748328770

Stanisław Kiełb

redaktor BIP

gospodarka mieniem

748328740

Beata Jagieła-Pastuszka

redaktor BIP

organizacje pozarządowe i działalność gospodarcza

748328703

Monika Stadler

redaktor BIP

dowody i meldunki

748328723

Izabela Zarzycka

redaktor BIP

gospodarka przestrzenna

748328744

Tomasz Brózdowski

redaktor BIP

podatki, opłaty lokalne

748328716

Katarzyna Grochulska

redaktor BIP

ochrona środowiska

748328758

Wioletta Wróbel

redaktor BIP

ochrona środowiska

748328757

Antoni Jarosz

redaktor BIP

inwestycje i zamówienia publiczne

748328700

Anna Nowak

redaktor BIP

strategia

748328708

Łukasz Masyk

redaktor BIP

promocja

748328735

Jarosław Frize

redaktor BIP

komunikacja miejska

748328777

Leszek Lor

redaktor BIP

obrona cywilna

748328767

Tadeusz Popielarz

redaktor BIP

infrastruktura techniczna

748328742

Paulina Bakuła

redaktor BIP

rachunkowość budżetowa

748328748Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Miasta Bielawa, tel. (74) 83-34-255
Administrator serwisu: Marcin Raś, tel. (74) 83-28-753

Osoba odpowiedzialna za treść: Aleksandra Szewczyk
Data modyfikacji: 2016/11/15 10:42:46
Redaktor: Marcin Raś