U r z ą d   M i e j s k i   w   B i e l a w i e

szukaj >

bip_logo_pl
Załącznik nr 2 - Wniosek o zwolnienie od podatku od nieruchomości z tytułu wzrostu zatrudnienia więcej

Załącznik nr 3 - Zgłoszenie dotyczące zamiaru korzystania ze zwolnienia od podatku od nieruchomości na realizację nowej inwestycji więcej

Załącznik nr 4 -  Wniosek o zwolnienie od podatku od nieruchomości z tytułu uruchomienia zorganizowanej działalności w formie inkubatora przedsiębiorczości więcej

Załącznik nr 5 - Oświadczenie o wielkości otrzymanej pomocy de minimis więcej

Załącznik nr 6 - Oświadczenie o rozpoczęciu realizacji/zakończeniu realizacji * nowej inwestycji więcej

Załącznik nr 7 - Zestawienie faktur związanych z realizacją nowej inwestycji więcej

Załącznik nr 8 - Oświadczenie o utrzymaniu nowej inwestycji więcej

Załącznik nr 9 - Oświadczenie o utrzymaniu miejsc pracy oraz zwiększonego stanu zatrudnienia więcej
Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Miasta Bielawa, tel. (74) 83-34-255
Administrator serwisu: Marcin Raś, tel. (74) 83-28-753

Osoba odpowiedzialna za treść: Izabela Niemczyk
Data modyfikacji: 2017/01/26 09:57:20
Redaktor: Grzegorz Horbaczyk