U r z ą d   M i e j s k i   w   B i e l a w i e

szukaj >

bip_logo_pl

Podatek od nieruchomości:

Stawki podatku od nieruchomości na rok 2016 więcej >


Uchwała Nr 16/140/15 Rady Miejskiej Bielawy z dnia 25 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości, określenia wzorów formularzy w podatku od nieruchomości oraz określenia formatu elektronicznego, warunków i trybu składania deklaracji i informacji na podatek od nieruchomości za pomocą środków komunikacji elektronicznej więcej >


Informacja o nieruchomościach i obiektach budowlanych - część zasadnicza IN-1

pobierz - wersja aktywna
pobierz - wersja do wydruku


Deklaracja na podatek od nieruchomości - część zasadnicza DN-1
pobierz - wersja aktywna
pobierz - wersja do wydruku


Deklaracja na podatek od nieruchomości - część uzupełniająca DN-1/A

pobierz - wersja aktywna
pobierz - wersja do wydruku


Deklaracja na podatek od nieruchomości - część uzupełniająca DN-1/B - dane o zwolnieniach podatkowych

pobierz - wersja aktywna
pobierz - wersja do wydruku


Podatek od środków transportowych:

Stawki podatku od środków transportowych na rok 2016 więcej >


Uchwała nr 16/141/15 Rady Miejskiej Bielawy z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych, określenia warunków i trybu składania deklaracji na podatek od środków transportowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej więcej >


Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 listopada 2015 r. w sprawie wzoru deklaracji na podatek od środków transportowych więcej >


Deklaracja na podatek od środków transportu: pobierz


Załącznik do deklaracji o posiadanych środkach transportowych: pobierzPodatek rolny:

Stawki podatku rolnego na rok 2016 więcej >

Uchwała Nr 15/124/15 Rady Miejskiej Bielawy z dnia 28 października 2015 r. w sprawie określenia wzoru formularza informacji o gruntach i deklaracji na podatek rolny oraz określenia formatu elektronicznego, warunków i trybu składania deklaracji i informacji na podatek rolny za pomocą środków komunikacji elektronicznej więcej >

Deklaracja na podatek rolny - część zasadnicza DR-1

pobierz - wersja aktywna
pobierz - wersja do druku

Deklaracja na podatek rolny - część uzupełniająca (dane o nieruchomościach rolnych) DR-1/A

pobierz - wersja aktywna
pobierz - wersja do druku

Informacja o gruntach - IR-1

pobierz - wersja aktywna
pobierz -wersja do drukuPodatek leśny:

Stawki podatku leśnego na rok 2016 więcej >


Uchwała Nr 15/125/15 Rady Miejskiej Bielawy z dnia 28 października 2015 r. w sprawie określenia wzoru formularza informacji o lasach i deklaracji na podatek leśny oraz określenia formatu elektronicznego, warunków i trybu składania deklaracji i informacji na podatek leśny za pomocą środków komunikacji elektronicznej więcej >


Deklaracja na podatek leśny - część zasadnicza - DL-1


pobierz - wersja aktywna

pobierz - wersja do druku


Deklaracja na podatek leśny - część uzupełniająca (dane o nieruchomościach leśnych) - DL-1/A

pobierz - wersja aktywna

pobierz - wersja do druku


Informacja o lasach  IL-1 - pobierz
Informacja o lasach  IL-1 (wersja aktywna) - pobierz
Opłata od posiadania psów (bez zmian od 2008 roku) więcej >
Uchwała Nr XLIII/421/13 Rady Miejskiej Bielawy z dnia 30 października 2013 r. w sprawie ustalenia wysokości dziennych stawek opłat targowych więcej >


Opłata prolongacyjna Uchwałą Rady Miejskiej nr 28/277/16 z dnia 26.10.2016 więcej >

Uchwała nr 62/2007 - Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu więcej >Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Miasta Bielawa, tel. (74) 83-34-255
Administrator serwisu: Marcin Raś, tel. (74) 83-28-753

Osoba odpowiedzialna za treść: Izabela Niemczyk
Data modyfikacji: 2016/12/16 11:42:04
Redaktor: Marcin Raś