U r z ą d   M i e j s k i   w   B i e l a w i e

szukaj >

bip_logo_pl

Podatek od nieruchomości -

Uchwała NR XXVIII/285/12 Rady Miejskiej Bielawy z dnia 31 października 2012 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz określenia wzorów formularzy w podatku od nieruchomości - więcej >


Uchwała Nr XXX/306/12 Rady Miejskiej Bielawy z dnia 28 listopada 2012 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVIII/285/12 Rady Miejskiej Bielawy z dnia 31 października 2012 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz określenia wzorów formularzy w podatku od nieruchomości . więcej >


Informacja o nieruchomościach i obiektach budowlanych - część zasadnicza IN-1

pobierz - wersja aktywna
pobierz - wersja do wydruku


Deklaracja na podatek od nieruchomości - część zasadnicza DN-1
pobierz - wersja aktywna
pobierz - wersja do wydruku


Deklaracja na podatek od nieruchomości - część uzupełniająca DN-1/A

pobierz - wersja aktywna
pobierz - wersja do wydruku


Deklaracja na podatek od nieruchomości - część uzupełniająca DN-1/B - dane o zwolnieniach podatkowych

pobierz - wersja aktywna
pobierz - wersja do wydruku


Podatek od środków transportowych (bez zmian od 2012r.)

Uchwała NR XVI/161/11 Rady Miejskiej Bielawy z dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych więcej >


Deklaracja na podatek od środków transportu: pobierz


Załącznik do deklaracji o posiadanych środkach transportowych: pobierz
Uchwała Nr XXX/308/12 Rady Miejskiej Bielawy z dnia 28 listopada 2012 r. w sprawie określenia wzoru formularza informacji o gruntach oraz wzoru formularzy deklaracji na podatek rolny. więcej >

Deklaracja na podatek rolny - część zasadnicza DR-1

pobierz - wersja aktywna
pobierz - wersja do druku

Deklaracja na podatek rolny - część uzupełniająca (dane o nieruchomościach rolnych) DR-1/A

pobierz - wersja aktywna
pobierz - wersja do druku

Informacja o gruntach - IR-1

pobierz - wersja aktywna
pobierz -wersja do druku

Stawki podatku rolnego na rok 2012 więcej >


Uchwała Nr XXX/307/12 Rady Miejskiej Bielawy z dnia 28 listopada 2012 r. w sprawie określenia wzoru formularza informacji o lasach oraz wzoru formularzy deklaracji na podatek leśny. więcej >


Deklaracja na podatek leśny - część zasadnicza - DL-1


pobierz - wersja aktywna

pobierz - wersja do druku


Deklaracja na podatek leśny - część uzupełniająca (dane o nieruchomościach leśnych) - DL-1/A

pobierz - wersja aktywna

pobierz - wersja do druku


Informacja o lasach  IL-1 - pobierz

Stawki podatku leśnego na rok 2012 więcej >Opłata od posiadania psów (bez zmian od 2008 roku) więcej >Stawki i opłat targowych bez zmian od 2010 roku
UCHWAŁA Nr XLVIII/350/09 Rady Miejskiej Bielawy z dnia 28 października 2009 rokuw sprawie ustalenia wysokości dziennych stawek opłat targowych. więcej >Opłata prolongacyjna więcej >

Uchwała nr 62/2007 - Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu więcej >


Uchwała NR LXV/453/10 Rady Miejskiej Bielawy z dnia 25 sierpnia 2010 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny więcej >
Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Miasta Bielawa, tel. (74) 83-34-255
Administrator serwisu: Marcin Raś, tel. (74) 83-28-753

Osoba odpowiedzialna za treść: Izabela Niemczyk
Data modyfikacji: 2012/12/20 11:06:17
Redaktor: Marcin Raś