U r z ą d   M i e j s k i   w   B i e l a w i e

szukaj >

bip_logo_pl

Podatek od nieruchomości -

UCHWAŁA Nr LXVII/466/10 Rady Miejskiej Bielawy z dnia 27 października 2010 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz określenia wzorów formularzy w podatku od nieruchomości. - więcej >Informacja o nieruchomościach i obiektach budowlanych - część zasadnicza IN-1 pobierz

Informacja o nieruchomościach i obiektach budowlanych - część uzupełniająca IN-1/A pobierz


Deklaracja na podatek od nieruchomości - część zasadnicza DN-1 pobierz


Deklaracja na podatek od nieruchomości - część uzupełniająca DN-1/A pobierz


Deklaracja na podatek od nieruchomości - część uzupełniająca DN-1/B - dane o zwolnieniach podatkowych  pobierzPodatek od środków transportowych (bez zmian od 2009 roku) więcej >


Deklaracja na podatek od środków transportu: pobierz


Załącznik do deklaracji o posiadanych środkach transportowych: pobierzUCHWAŁA Nr XLVIII/351/09 Rady Miejskiej Bielawy z dnia 28 października 2009 rokuw sprawie określenia wzoru formularza informacji o gruntach oraz wzoru formularza deklaracji na podatek rolny.  więcej >

Deklaracja na podatek rolny - pobierz

Informacja o gruntach - pobierz

Stawki podatku rolnego na rok 2011 więcej >

UCHWAŁA Nr XLVIII/352/09 Rady Miejskiej Bielawy z dnia 28 października 2009 rokuw sprawie określenia wzoru formularza informacji o lasach oraz wzoru formularza deklaracji na podatek leśny.  więcej >


Deklaracja na podatek leśny - pobierz

Informacja o lasach - pobierz

Stawki podatku leśnego na rok 2011 więcej >Opłata od posiadania psów (bez zmian od 2008 roku) więcej >Stawki i opłat targowych bez zmian od 2010 roku
UCHWAŁA Nr XLVIII/350/09 Rady Miejskiej Bielawy z dnia 28 października 2009 rokuw sprawie ustalenia wysokości dziennych stawek opłat targowych. więcej >Opłata prolongacyjna więcej >

Uchwała nr 62/2007 - Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu więcej >


Uchwała NR LXV/453/10 Rady Miejskiej Bielawy z dnia 25 sierpnia 2010 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny więcej >
Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Miasta Bielawa, tel. (74) 83-34-255
Administrator serwisu: Marcin Raś, tel. (74) 83-28-753

Osoba odpowiedzialna za treść: Izabela Niemczyk
Data modyfikacji: 2010/12/13 21:28:17
Redaktor: Marcin Raś