U r z ą d   M i e j s k i   w   B i e l a w i e

szukaj >

bip_logo_pl

Podatek od nieruchomości -

UCHWAŁA Nr XLVIII/349/09 Rady Miejskiej Bielawy z dnia 28 października 2009 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz określenia wzorów formularzy w podatku od nieruchomości. - więcej >Informacja o nieruchomościach i obiektach budowlanych - część zasadnicza IN-1 pobierz

Informacja o nieruchomościach i obiektach budowlanych - część uzupełniająca IN-1/A pobierz


Deklaracja na podatek od nieruchomości - część zasadnicza DN-1 pobierz


Deklaracja na podatek od nieruchomości - część uzupełniająca DN-1/A pobierz


Deklaracja na podatek od nieruchomości - część uzupełniająca DN-1/B - dane o zwolnieniach podatkowych  pobierzPodatek od środków transportowych więcej >


Deklaracja na podatek od środków transportu: pobierz


Załącznik do deklaracji o posiadanych środkach transportowych: pobierzUCHWAŁA Nr XLVIII/351/09 Rady Miejskiej Bielawy z dnia 28 października 2009 rokuw sprawie określenia wzoru formularza informacji o gruntach oraz wzoru formularza deklaracji na podatek rolny.  więcej >

Deklaracja na podatek rolny - pobierz

Informacja o gruntach - pobierz

Stawki podatku rolnego na rok 2010 więcej >

UCHWAŁA Nr XLVIII/352/09 Rady Miejskiej Bielawy z dnia 28 października 2009 rokuw sprawie określenia wzoru formularza informacji o lasach oraz wzoru formularza deklaracji na podatek leśny.  więcej >


Deklaracja na podatek leśny - pobierz

Informacja o lasach - pobierz

Stawki podatku leśnego na rok 2010 więcej >Opłata od posiadania psów więcej >
UCHWAŁA Nr XLVIII/350/09 Rady Miejskiej Bielawy z dnia 28 października 2009 rokuw sprawie ustalenia wysokości dziennych stawek opłat targowych. więcej >Opłata prolongacyjna więcej >

Uchwała nr 62/2007 - Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu więcej >


UCHWAŁA Nr XLIX/364/06 Rady Miejskiej Bielawy z dnia 29 marca 2006 rokuw sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania wierzytelności Miasta Bielawy z tytułu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy – Ordynacja podatkowa oraz udzielania innych ulg w spłacaniu tych należności, a także organów do tego uprawnionych  więcej >
Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Miasta Bielawa, tel. (74) 83-34-255
Administrator serwisu: Marcin Raś, tel. (74) 83-28-753

Osoba odpowiedzialna za treść: Izabela Niemczyk
Data modyfikacji: 2010/01/14 11:18:59
Redaktor: Marcin Raś