U r z ą d   M i e j s k i   w   B i e l a w i e

szukaj >

bip_logo_pl

Podatek od nieruchomości -

Uchwała nr XXXII/233/08 z dnia 29 października 2008 roku -  więcej >


Zmiana uchwały nr XXXII/233/08 -
Uchwała nr XXXIV/250/08 z dnia 26 listopada 2008 roku - więcej >

Informacja o nieruchomościach i obiektach budowlanych - część zasadnicza IN-1 pobierz

Informacja o nieruchomościach i obiektach budowlanych - część uzupełniająca IN-1/A pobierz


Deklaracja na podatek od nieruchomości - część zasadnicza DN-1 pobierz


Deklaracja na podatek od nieruchomości - część uzupełniająca DN-1/A pobierz


Deklaracja na podatek od nieruchomości - część uzupełniająca DN-1/B - dane o zwolnieniach podatkowych  pobierzPodatek od środków transportowych więcej >


Deklaracja na podatek od środków transportu: pobierz


Załącznik do deklaracji o posiadanych środkach transportowych: pobierzPodatek rolny - Uchwała nr XXXII/234/08 z dnia 29 października 2008 roku więcej >

Deklaracja na podatek rolny - pobierz

Informacja o gruntach - pobierz

Podatek leśny - Uchwała nr XXXII/235/08 z dnia 29 października 2008 roku więcej >


Deklaracja na podatek leśny - pobierz

Informacja o lasach - pobierzOpłata od posiadania psów więcej >
Opłata targowa więcej >Opłata prolongacyjna więcej >

Uchwała nr 62/2007 - Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu więcej >


UCHWAŁA Nr XLIX/364/06 Rady Miejskiej Bielawy z dnia 29 marca 2006 rokuw sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania wierzytelności Miasta Bielawy z tytułu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy – Ordynacja podatkowa oraz udzielania innych ulg w spłacaniu tych należności, a także organów do tego uprawnionych  więcej >
Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Miasta Bielawa, tel. (74) 83-34-255
Administrator serwisu: Marcin Raś, tel. (74) 83-28-753

Osoba odpowiedzialna za treść: Izabela Niemczyk
Data modyfikacji: 2009/02/09 18:26:01
Redaktor: Marcin Raś