U r z ą d   M i e j s k i   w   B i e l a w i e

szukaj >

bip_logo_pl
Podatki i opłaty lokalne

Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi obowiązujące od 1 stycznia 2017 roku więcej >

Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi obowiązujące od 1 stycznia 2016 roku więcej >

Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi obowiązujące do 31 grudnia 2015 roku więcej >

Załączniki do Uchwały Nr 23/216/16 Rady Miejskiej Bielawy z dnia 25 maja 2016 r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis  więcej >


Uchwała Nr 23/216/16 Rady Miejskiej Bielawy z dnia 25 maja 2016 r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis  więcej >


Uchwała Nr 23/215/16 Rady Miejskiej Bielawy z dnia 25 maja 2016 r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości w ramach regionalnej pomocy inwestycyjnej na terenie Gminy Bielawa  więcej >


Uchwała Nr LIII/515/14 Rady Miejskiej Bielawy z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis.  więcej >


Uchwała Nr LIII/516/14 Rady Miejskiej Bielawy z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny.  więcej >


Informacja dotycząca zapłaty podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego  więcej >


Interpretacje podatkowe  więcej >


Podatki i opłaty obowiązujące od 1 stycznia 2018 roku  więcej >


Podatki i opłaty obowiązujące od 1 stycznia 2017 roku  więcej >


Podatki i opłaty obowiązujące od 1 stycznia 2016 roku  więcej >


podatki i opłaty obowiązujące od 1 stycznia 2015 roku  więcej >


podatki i opłaty obowiązujące od 1 stycznia 2014 roku  więcej >


podatki i opłaty obowiązujące od 1 stycznia 2013 roku  więcej >


podatki i opłaty obowiązujące od 1 stycznia 2012 roku  więcej >


podatki i opłaty obowiązujące od 1 stycznia 2011 roku  więcej >


podatki i opłaty obowiązujące od 1 stycznia 2010 roku  więcej >


podatki i opłaty obowiązujące od 1 stycznia 2009 roku  więcej >


podatki i opłaty obowiązujące od 1 stycznia 2008 roku  więcej >


podatki i opłaty obowiązujące od 1 stycznia 2007 roku  więcej >


podatki i opłaty obowiązujące od 1 stycznia 2006 roku  więcej >


podatki i opłaty obowiązujące od 1 stycznia 2005 roku  więcej >


podatki i opłaty obowiązujące od 1 stycznia 2004 roku  więcej >


Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Miasta Bielawa, tel. (74) 83-34-255
Administrator serwisu: Marcin Raś, tel. (74) 83-28-753

Osoba odpowiedzialna za treść: Izabela Niemczyk
Data modyfikacji: 2017/12/22 10:47:08
Redaktor: Grzegorz Horbaczyk