U r z ą d   M i e j s k i   w   B i e l a w i e

szukaj >

bip_logo_pl

Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Bielawa na lata 2014-2020  więcej >


Plan Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Bielawa  więcej >


Strategia Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Gminy Bielawa  więcej >


Uchwała NR XIV/137/11 Rady Miejskiej Bielawy z dnia 28 września 2011 r. w sprawie „Planu działań na rzecz zrównoważonej energii dla miasta Bielawa /SEAP/”.  więcej >


Publicznie dostępny wykaz danych  więcej >


Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Miasta Bielawa, tel. (74) 83-34-255
Administrator serwisu: Marcin Raś, tel. (74) 83-28-753

Osoba odpowiedzialna za treść: Łukasz Masyk
Data modyfikacji: 2016/06/07 13:32:27
Redaktor: Marcin Raś