U r z ą d   M i e j s k i   w   B i e l a w i e

szukaj >

bip_logo_pl
Burmistrz

Piotr Łyżwa

 

Przyjmuje interesantów w ramach skarg i wniosków w budynku Urzędu przy

pl. Wolności 1 we wtorki od godz. 13.00 do godz.15.30

  

Zakres zadań:

 

Burmistrz jest organem wykonawczym w mieście.

Kadencja Burmistrza rozpoczyna się w dniu rozpoczęcia kadencji Rady i upływa z dniem upływu kadencji Rady.

 

Do zadań Burmistrza należy w szczególności:

 

-          wykonywanie uchwał Rady Miejskiej

-          przygotowywanie projektów uchwał Rady Miejskiej

-          określanie sposobu wykonywania uchwał,

-          gospodarowanie mieniem komunalnym,

-          wykonywanie budżetu

-          zatrudnianie i zwalnianie kierowników gminnych jednostek organizacyjnych

 

Burmistrz kieruje bieżącymi sprawami miasta oraz reprezentuje je na zewnątrz. Burmistrz

opracowuje plan operacyjny ochrony przed powodzią oraz ogłasza i odwołuje pogotowie

i alarm przeciwpowodziowy. Burmistrz jest kierownikiem Urzędu Miasta oraz wykonuje

uprawnienia zwierzchnika służbowego w stosunku do pracowników urzędu oraz kierowników

gminnych jednostek organizacyjnych.

Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Miasta Bielawa, tel. (74) 83-34-255
Administrator serwisu: Marcin Raś, tel. (74) 83-28-753

Osoba odpowiedzialna za treść: Aleksandra Szewczyk
Data modyfikacji: 2015/05/29 09:05:46
Redaktor: Marcin Raś