U r z ą d   M i e j s k i   w   B i e l a w i e

szukaj >

bip_logo_pl
Wnioski i decyzje dotyczące gospodarki odpadami

(1/2-21) wniosek i (2/2-21) decyzja - dotyczy wydania opinii (postanowienia) w sprawie zatwierdzenia programu gospodarki odpadami niebezpiecznymi dla AWAS - Polska Spółka z o.o. ul.Marszałkowska 84/92 lokal 117, Warszawa  więcej >


(1/2-22) wniosek i (2/2-22) decyzja - dotyczy wydania opinii (postanowienia) w sprawie zatwierdzenia programu gospodarki odpadami niebezpiecznymi dla “Firmy -OB” Usługi Elektroenergetyczne, Projektowanie, Wykonawstwo, Nadzór -Tadeusz Obara, ul.Górna 40, Jugowice  więcej >


(1/2-23) wniosek i (2/2-23) decyzja - dotyczy wydania opinii (postanowienia) w sprawie zatwierdzenia programu gospodarki odpadami niebezpiecznymi dla Firmy Autoryzowany Zakład Ogólnobudowlany – Państwo Danuta , Piotr Gawlik, ul.Kresowa 27, Cieszyn  więcej >


(1/2-24) wniosek i (2/2-24) decyzja - dotyczy wydania opinii (postanowienia) w sprawie zatwierdzenia programu gospodarki odpadami niebezpiecznymi dla Zakładu Produkcji Urządzeń Elektrycznych B.Wypychewicz Spółka Akcyjna,29-100 Włoszczowa,ul.Jędrzejowska 79c,  więcej >


(1/2-25) wniosek i (2/2-25) decyzja - dotyczy wydania opinii (postanowienia) w sprawie zatwierdzenia programu gospodarki odpadami niebezpiecznymi dla Algader Hofman Spółka z o.o.,01-919 Warszawa, ul.Wólczyńska 133, budynek 11 B  więcej >


(1/2-26) wniosek i (2/2-26) decyzja - dotyczy wydania opinii (postanowienia) w sprawie wydania zezwolenia w sprawie odzysku odpadów - Empire Audio Spółka z o.o.,58-260 Bielawa , ul.Lotnicza 9 B  więcej >


(1/2-27) wniosek i (2/2-27) decyzja - dotyczy wydania opinii (postanowienia) w sprawie wydania zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie zbierania i transportu odpadów - Zakład Usług Komunalnych Tadeusz Drozdowski , ul.Bielawska 6, 58-250 Pieszyce  więcej >


(1/2-28) wniosek i (2/2-28) decyzja - dotyczy wydania opinii (postanowienia) w sprawie zatwierdzenia programu gospodarki odpadami niebezpiecznymi -Centrum Gospodarki Odpadami, Azbestu i Recyklingu “caro” ul.Zamoyskiego 51, 22-400 Zamość  więcej >


Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Miasta Bielawa, tel. (74) 83-34-255
Administrator serwisu: Marcin Raś, tel. (74) 83-28-753

Osoba odpowiedzialna za treść: None
Data modyfikacji: 2014/11/26 10:56:59
Redaktor: Marcin Raś