U r z ą d   M i e j s k i   w   B i e l a w i e

szukaj >

bip_logo_pl
Rozstrzygnięcia administracyjne

Zgodnie z obowiązkiem wynikającym z art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. O udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 - ze zmianami) publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie umieszczamy pod adresem http://wykaz.ekoportal.pl/CardList.seam?urzad=Urz%C4%85d+Miejski+w+Bielawie
UWAGA
Do roku 2011 wszystkie informacje publikowane były poniżej

2003  więcej >


2004  więcej >


2005  więcej >


2006  więcej >


2007  więcej >


2008  więcej >


2009  więcej >


2010  więcej >


2011  więcej >


Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Miasta Bielawa, tel. (74) 83-34-255
Administrator serwisu: Marcin Raś, tel. (74) 83-28-753

Osoba odpowiedzialna za treść: None
Data modyfikacji: 2014/11/26 10:56:53
Redaktor: Marcin Raś