U r z ą d   M i e j s k i   w   B i e l a w i e

szukaj >

bip_logo_pl

Informacja o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla dokumentu pn. "Plan Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Bielawa" .

pobierz - plik pdf-------------------------------------------------------------------------------------------------

Informacja o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla „ Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe Miasta Bielawa”.  więcej >


Informacja o o opracowaniu i możliwości zapoznania się z projektem "Programu Ochrony Środowiska dla gminy Bielawa na lata 2015-2018 z perspektywą do roku 2022 " oraz o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.  więcej >


Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Miasta Bielawa, tel. (74) 83-34-255
Administrator serwisu: Marcin Raś, tel. (74) 83-28-753

Osoba odpowiedzialna za treść: None
Data modyfikacji: 2016/01/29 12:13:34
Redaktor: Katarzyna Grochulska