U r z ą d   M i e j s k i   w   B i e l a w i e

szukaj >

bip_logo_pl

Ogłoszenie o przeprowadzeniu postępowania z udziałem społeczeństwa w sprawie wydania decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia polegającego na budowie zakładu produkcji metalowej oraz nakładania powłok metalicznych dla drobnych detali i konstrukcji stalowych metoda cynkowania ogniowego w miejscowości Bielawa na działce nr 1133/10 o/Północ  więcej >


Ogłoszenie o wydanej decyzji Burmistrza Miasta Bielawa OŚR.6220.16.2016 z dnia 15.12.2016r. o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na "Budowie zakładu produkcji metalowej oraz nakładania powłok metalicznych dla drobnych detali i konstrukcji stalowych metodą cynkowania ogniowego w miejscowości Bielawa, na działce 1133/10 o/Północ".  więcej >


Ogłoszenie o przeprowadzeniu postępowania z udziałem społeczeństwa w sprawie wydania decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie instalacji do przetwarzania odpadów selektywnie zebranych i odpadów z nich wytworzonych w Ekologicznym Centrum Odzysku w Bielawie.  więcej >


Obwieszczenie o wydanej decyzji nr OŚR.6220.9.2017 o środowiskowych uwarunkowaniach stwierdzająca brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia pn.: "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociagowej w rejonie ulicy Korczaka powyżej zbiornika Sudety w Bielawie".[#więcej#px_wodkan.pdf#]  więcej >


Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Miasta Bielawa, tel. (74) 83-34-255
Administrator serwisu: Marcin Raś, tel. (74) 83-28-753

Osoba odpowiedzialna za treść: None
Data modyfikacji: 2017/12/08 14:36:04
Redaktor: Katarzyna Grochulska