U r z ą d   M i e j s k i   w   B i e l a w i e

szukaj >

bip_logo_pl

Dotyczy składania uwag i wniosków do projektów uchwał Sejmiku Województwa Dolnosląskiego w sprawie wprowadzania na obszarze województwa dolnosląskiego ograniczeń w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw  więcej >


Informacja nt. udzielonej dotacji ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu - grudzień 2015r.  więcej >


Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest stosowanych na terenie Gminy Bielawa na lata 2015-2032  więcej >


Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Bielawa  więcej >


Informacje o znajdujących się na terenie Gminy Bielawa zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych  więcej >


Program Ochrony Środowiska i Plan Gospodarki Odpadami  więcej >


Azbest  więcej >


Uchwała w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych  więcej >


Regulaminu Cmentarza Komunalnego w Bielawie  więcej >


PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO LOKALNEGO PROGRAMU REWITALIZACJI GMINY BIELAWA.  więcej >


Zarządzenie Nr 211/2011 Burmistrza Miasta Bielawa z dnia 18.08.2011 roku w sprawie ustalenia wysokości opłat za miejsce złożenia zwłok oraz za zarezerwowanie takiego miejsca na Cmentarzu Komunalnym zlokalizowanym w Bielawie przy ul.Wojska Polskiego  więcej >


Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Miasta Bielawa, tel. (74) 83-34-255
Administrator serwisu: Marcin Raś, tel. (74) 83-28-753

Osoba odpowiedzialna za treść: None
Data modyfikacji: 2018/01/16 14:53:49
Redaktor: Katarzyna Grochulska