U r z ą d   M i e j s k i   w   B i e l a w i e

szukaj >

bip_logo_pl
STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA BIELAWA

Tekst Studium Uwarunkowań pobierz - plik pdf (1 mb)Rysunek Studium Uwarunkowań pobierz - plik pdf  (14 mb)
Rysunek Studium Uwarunkowań pobierz - plik jpg (30 mb)Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Miasta Bielawa, tel. (74) 83-34-255
Administrator serwisu: Marcin Raś, tel. (74) 83-28-753

Osoba odpowiedzialna za treść: Aleksandra Szewczyk
Data modyfikacji: 2016/03/07 15:12:47
Redaktor: Marcin Raś