U r z ą d   M i e j s k i   w   B i e l a w i e

szukaj >

bip_logo_pl
Komunikaty, ogłoszenia

Ogłoszenie : Projekt uchwały w sprawie określenia wykazu kąpielisk na terenie Gminy Bielawa więcej

II edycji Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy o Prawie Wyborczym „Wybieram wybory” więcej >


Informacja dotycząca realizacji działań  określonych w aktualizacji Programu Wodno-Ściekowego Kraju więcej

Zarządzenie nr 195/17 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert dla niepublicznych przedszkoli na realizację zadania publicznego w zakresie wychowania przedszkolnego w roku szkolnym 2017/2018 więcej

Obwieszczenie Wojewody dotyczące zmiany pozwolenia na budowę ronda w obrębie placu Kościelnego w Bielawie więcej >

Obwieszczenie Wojewody dotyczące zmiany pozwolenia na budowę ronda w obrębie placu Kościelnego w Bielawie więcej >

Zarządzenie nr 35/17 Burmistrza Miasta Bielawa w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych na temat zmiany nazw ulic i osiedla oraz nadania nazwy ronda w Bielawie więcej >

Wyniki konsultacji społecznych dotyczących dekomunizacji ulic w Bielawie więcej >

Urząd Miejski w Bielawie ogłasza konkurs na stanowisko referenta w Referacie Komunikacji Miejskiej więcej >

Urząd Miejski w Bielawie ogłasza konkurs na stanowisko Zastępcy kierownika Urzędu Stanu Cywilnego więcej >

Urząd Miejski w Bielawie informuje, że konkurs na stanowisko podinspektora Administratora Bezpieczeństwa Informacji został odwołany  więcej >

Informacja o konkursie na stanowisko referenta w Urzędzie Stanu Cywilnego więcej >

Informacja o konkursie na stanowisko podinspektora w Referacie Komunikacji Miejskiej więcej >

Urząd Miejski w Bielawie informuje, że konkurs na stanowisko referenta w Referacie Dochodów Budżetowych został odwołany więcej >

Informacja o konkursie na stanowisko młodszego referenta w Referacie Gospodarki Przestrzennej więcej >

Informacja o konkursie na stanowisko młodszego referenta w Referacie Spraw Obywatelskich więcej >


Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Miasta Bielawa, tel. (74) 83-34-255
Administrator serwisu: Marcin Raś, tel. (74) 83-28-753

Osoba odpowiedzialna za treść: Aleksandra Szewczyk
Data modyfikacji: 2018/02/09 17:33:06
Redaktor: Marcin Raś