U r z ą d   M i e j s k i   w   B i e l a w i e

szukaj >

bip_logo_pl
Komunikaty, ogłoszenia

Obwieszczenie Wojewody dotyczące zmiany pozwolenia na budowę ronda w obrębie placu Kościelnego w Bielawie więcej >

Zarządzenie nr 35/17 Burmistrza Miasta Bielawa w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych na temat zmiany nazw ulic i osiedla oraz nadania nazwy ronda w Bielawie więcej >

Wyniki konsultacji społecznych dotyczących dekomunizacji ulic w Bielawie więcej >


Informacja o konkursie na stanowisko podinspektora w Referacie Strategii i Rozwoju więcej >

Informacja o konkursie na stanowisko podinspektora w Referacie Rachunkowości Budżetowej więcej >

Informacja o konkursie na stanowisko młodszego referenta w Referacie Ochrony Środowiska więcej >

Informacja o konkursie na stanowisko młodszego referenta w Referacie Rachunkowości Budżetowej więcej >

Informacja o konkursie na stanowisko młodszego referenta w Referacie Organizacyjnym więcej >Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Miasta Bielawa, tel. (74) 83-34-255
Administrator serwisu: Marcin Raś, tel. (74) 83-28-753

Osoba odpowiedzialna za treść: Aleksandra Szewczyk
Data modyfikacji: 2017/05/02 14:31:04
Redaktor: Grzegorz Horbaczyk