szukaj >

bip_logo_pl
KONTROLE

Żłobek podlega  kontroli  zewnętrznej  w  zakresie:
  • Organizacji  i  zarządzania 
  • Prawa  pracy 
  • Warunków  higieniczno-sanitarnych 
  • Bezpieczeństwa  p. pożarowego 
  • Dozoru  technicznego 


W  żłobku systematycznie prowadzona  jest  kontrola  wewnętrzna    w  zakresie:
  • Przestrzegania Regulaminu  Pracy,
  • Stanu sanitarnego
  • Bezpieczeństwa  opieki  nad  dziećmi
  • Przeglądów  stanu  technicznego  sprzętu, urządzeń  i  instalacji.

 

AKTUALNE KONTROLE

L.p. Oznaczenie organu kontroli Zakres przedmiotowy przeprowadzonej kontroli Data kontroli Dokumentacja kontroli Pliki
1. MZPO
Warunki i jakość sprawowanej opieki nad dziećmi do 3 lat. 18.12.2013 Protokół pobierz PDF
2. Powiat.Stacja Sanit.- Epidem. Kontrola kompleksowa – ocena zgodności stanu sanitarno – tech. zakładu z wymaganiami higienicz.- sanitarnymi. 10.01.2014 Protokół kontroli sanitarnej Nr 21/HZ/14 pobierz PDF
3. Powiat.Stacja Sanit.- Epidem. Kontrola dot. oceny zgodności stanu sanitarno – technicznego z obowiązującymi przepisami sanitarno - higienicznymi. 21.03.2014 Protokół kontroli Nr 38/HDM/14 pobierz PDF
4. Powiat.Stacja Sanit.- Epidem. Ocena zgodności stanu sanitarno – technicznego z obowiązującymi przepisami sanitarno - higienicznymi. 06.03.2015 Protokół kontroli Nr 32/HDM/15 pobierz PDF
5. Zakład Ubezpieczeń Społecznych Kontrola okresowa. 10-17.03.2015 Protokół kontroli Nr 432015010263PRO001 pobierz PDF
6. Powiat.Stacja Sanit.- Epidem. Kontrola kompleksowa – ocena zgodności stanu sanitarno – tech. zakładu z wymaganiami higienicz.- sanitarnymi. 12.03.2015 Protokół kontroli sanitarnej Nr 112/HZ/15 pobierz PDF
7. Powiat.Stacja Sanit.- Epidem. Kontrola kompleksowa – ocena zgodności stanu sanitarno – tech. zakładu z wymaganiami higienicz.- sanitarnymi. 10.03.2016 Protokół kontroli sanitarnej Nr 160/HZ/16 pobierz PDF
8. Powiat.Stacja Sanit.- Epidem. Ocena zgodności stanu sanitarno – technicznego z obowiązującymi przepisami sanitarno - higienicznymi. 17.03.2016 Protokół kontroli Nr 35/HDM/16 pobierz PDF
9. Dolnośląski Wojewódzki Inspekt. Ochr. Roślin i Nasiennictwa Kontrola stosowania środków ochrony roślin. 18.05.2016 Protokół kontroli Nr 1 pobierz PDF
10. Urząd Miejski w Bielawie Kontrola podatku od nieruchomości. 14.12.2016 Protokół kontroli pobierz PDF
11. MZPO Kontrola warunków i jakości sprawowanej opieki nad dziećmi w wieku do lat 3. 28.12.2016 Protokół pobierz PDF
12. Powiat.Stacja Sanit.- Epidem. Ocena zgodności stanu sanitarno – technicznego z obowiązującymi przepisami sanitarno - higienicznymi. 06.02.2017 Protokół kontroli Nr 04/HDM/17 pobierz PDF
13. Powiat.Stacja Sanit.- Epidem. Kontrola kompleksowa – ocena zgodności stanu sanitarno – tech. zakładu z wymaganiami higienicz.- sanitarnymi. 05.04.2017 Protokół kontroli sanitarnej Nr 192/HZ/17 pobierz PDF
14. MZPO Kontrola warunków i jakości sprawowanej opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 20.12.2017 Protokół kontroli pobierz PDF
15. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny Kontrola Sanitarna kompleksowa 09.02.2018 Protokół kontroli sanitarnej Nr F/PK/BŻ/01/01 pobierz PDF
16. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny Ocena zgodności stanu sanitarno-technicznego z obowiązującymi przepisami sanitarno-higienicznymi
09.03.2018 Protokół kontroli sanitarnej Nr 28/HDM/18 pobierz PDF
17. MZPO Warunki i jakość sprawowanej opieki nad dziećmi w wieku do lat 3
12.12.2018 Protokół
pobierz PDF
18. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny Kontrola sanitarna
12.12.2018 Protokół
pobierz PDF
19. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny Kontrola sanitarna
10.12.2019 Protokół
pobierz PDF
20. MZPO Warunki i jakość sprawowanej opieki nad dziećmi w wieku do lat 3
10.12.2019 Protokół
pobierz PDF
21. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny Kontrola Stacji Sanitarno-edpidemiologicznej 05.02.2020
05.02.2020 Protokół
pobierz PDF

Osoba odpowiedzialna za treść: Iwona Łęgosz
Data modyfikacji: 2020/02/07 08:51:11
Redaktor: Iwona Łęgosz