szukaj >

bip_logo_pl
OPŁATY ZA POBYT DZIECKA W ŻŁOBKU

OPŁATY ZA POBYT DZIECKA W ŻŁOBKU

Na opłatę za korzystanie dziecka z usług żłobka składa się:

  1. Koszt pobytu dziecka w żłobku liczony według czasu pobytu dziecka w placówce, który reguluje Uchwała NR 4/26/14 Rady Miejskiej Bielawy z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt, maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie i określenia częściowych zwolnień z opłat ponoszonych za pobyt dziecka w Żłobku Publicznym w Bielawie : „ ...§ 1 pkt.1. Za pobyt dziecka w Żłobku Publicznym w Bielawie wymiarze do 10 godzin dziennie, ustala się opłatę w wysokości 0,1 % aktualnie obowiązującego minimalnego wynagrodzenia za pracę, ustalonego zgodnie z przepisami o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, za każdą godzinę świadczeń żłobka realizowaną na rzecz dziecka".


  2. Stawka żywieniowaod dnia 01.09.2017 r. koszt za trzy posiłki dziennie wynosić będzie 6 zł - zarządzenie Dyrektora Żłobka w załączeniu.

Należność za pobyt dziecka w żłobku należy uiszczać w formie przelewu na numer konta żłobka jak poniżej do dnia 20 każdego miesiąca za miesiąc poprzedni:
15 1090 2284 0000 0001 3239 0816

Kwotę należną do zapłaty Rodzice otrzymują drogą e-mailową do dnia 5 następnego miesiąca za miesiąc poprzedni.

W tytule przelewu należy wpisać:


Opłata za żłobek za dziecko .............   (imię i nazwisko dziecka)   ................


za miesiąc, rok ................................................................... .


Iwona Łęgosz
Dyrektor Żłobka Publicznego w Bielawie


Osoba odpowiedzialna za treść: Iwona Łęgosz
Data modyfikacji: 2017/09/18 16:15:13
Redaktor: Iwona Łęgosz