Straż Miejska Bielawy

szukaj >

bip_logo_pl
ePUAP

Elektroniczna Skrzynka Podawcza (ESP) jest systemem służącym do przekazywania informacji (wniosków, pism lub innych dokumentów) w formie elektronicznej do podmiotu publicznego przy wykorzystaniu powszechnie dostępnej sieci teleinformatycznej. Zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 września 2005 roku w sprawie warunków organizacyjno technicznych doręczania dokumentów elektronicznych podmiotom publicznym (Dz.U.05.200.1651).

Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej (ePUAP) jest narzędziem umożliwiającym obywatelom, przedsiębiorcom oraz instytucjom publicznym realizację usług administracji publicznej przez sieć teleinformatyczną.
Zgodnie z ustawą z dnia 12 lutego 2010 r. o zmianie ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.10.40.230).

W celu skorzystania z ESP Urzędu Miasta Bielawy dostępnej na platformie ePUAP, niezbędne jest spełnienie następujących warunków:
1. założenie indywidualnego (darmowego) konta na ePUAP
2. posiadanie profilu zaufanego lub certyfikatu kwalifikowanego
3. potwierdzenie profilu zaufanego w punkcie potwierdzania profili
4. przekazanie dokumentu poprzez wypełnienie elektronicznego formularza usługi bądź dołączenie podpisanego dokumentu.

Adres skrzynki podawczej Straży Miejskiej Bielawy to : /sm_bielawa/SkrytkaEsp


Osoba odpowiedzialna za treść: Dariusz Bogulak
Data modyfikacji: 2015/08/24 17:14:38
Redaktor: Dariusz Bogulak