Ośrodek Pomocy Społecznej w Bielawie

szukaj >

bip_logo_pl
Świadczenie dobry start (300+)

Wypłatą świadczeń dobry start (tzw. 300+) w Gminie Bielawa zajmuje się Ośrodek Pomocy Społecznej - Dział Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych  mieszczący się w Bielawie ul. 3 Maja 20.


Szczegółowe informacje można uzyskać w pok. nr 1 w godz.


PON, ŚR, CZW 7.30 - 15.30
WT 7.30 - 16.30
PT 7.30 - 14.30
lub tel. 748 333 335. wew 101, 102Kierownikiem Działu jest mgr Michał Słota.
Przyjmuje interesantów codziennie w godzinach pracy.

W celu uzyskania prawa do świadczenia dobry start należy złożyć w terminie od 01 lipca 2018r w formie elektronicznej a od 01 sierpnia 2018r w formie papierowej wniosek o ustalenie prawa do świadczenia.
Wnioski o wspomniane świadczenie składać będzie można najpóźniej do dnia 30 listopada 2018r. Wnioski złożone po upływie wspomnianego terminu pozostawia się bez rozpatrzenia.


Świadczenie dobry start jest to jednorazowe świadczenie w wysokości 300,00 zł, które przysługiwać będzie m.in. rodzicom, opiekunom faktycznym, opiekunom prawnym oraz osobom uczącym się w związku z rozpoczęciem roku szkolnego do 20 roku życia a w przypadku dzieci niepełnosprawnych do 24 roku życia. Świadczenie nie będzie przysługiwało na dziecko z tytułu rozpoczęcia rocznego przygotowania przedszkolnego. Aby uzyskać owe świadczenie wystarczy poprawnie wypełnić i przesłać lub złożyć osobiście stosowny wniosek. Tylko w szczególnych sytuacjach tut. Ośrodek może domagać się złożenia dodatkowych wyjaśnień lub dokumentów.

Ustalenie prawa do świadczenia dobry start oraz wypłata przysługującego świadczenia następuje w terminie 2 miesięcy, licząc od dnia złożenia wniosku wraz z dokumentami, przy czym w przypadku wniosków o ustalenie prawa do świadczenia dobry start złożonych wraz z dokumentami w lipcu lub sierpniu ustalenie prawa do świadczenia dobry start oraz wypłata przysługującego świadczenia następuje nie później niż do dnia 30 wrześniaWzór wniosku: https://www.mpips.gov.pl/DobryStart/wzor-wniosku-o-swiadczenie


Osoba odpowiedzialna za treść: Robert Bąk
Data modyfikacji: 2018/06/28 15:12:23
Redaktor: Robert Bąk