Miejski Zarząd Placówek Oswiaty
w Bielawie

szukaj >

bip_logo_pl
statut oraz uchwała rm w sprawie utworzenia mzpo

Na podstawie art. 10a pkt 1, art. 10b ust. 2, art. 10c ust. 2, art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h i art. 40 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 446) oraz art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.), Rada Miejska Bielawy uchwala co następuje:

§1.1. Z dniem 1 listopada 2016 r. postanawia się o zorganizowaniu wspólnej obsługi jednostek oświatowych i żłobka prowadzonych przez Gminę Bielawa.
2. Miejski Zarząd Placówek Oświaty będzie jednostką obsługującą dla jednostek oświatowych i żłobka.
3. Jednostkami Obsługiwanymi są:
1) Szkoła Podstawowa nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi w Bielawie,
2) Ekologiczna Szkoła Podstawowa nr 7 w Bielawie,
3) Szkoła Podstawowa nr 10 z Oddziałami Sportowymi w Bielawie,
4) Gimnazjum nr 1 w Bielawie,
5) Gimnazjum nr 2 w Bielawie,
6) Gimnazjum Ekologiczne nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi w Bielawie,
7) Przedszkole Publiczne nr 4 w Bielawie,
8) Żłobek Publiczny w Bielawie.


Pełna treść Statutu >

Osoba odpowiedzialna za treść: Ewa Kowalik
Data modyfikacji: 2016/12/29 16:00:18
Redaktor: Wojciech Borzestowski