Miejski Zarząd Placówek Oswiaty
w Bielawie

szukaj >

bip_logo_pl
Archiwa i rejestry

    W Miejskim Zarządzie Placówek Oświaty w Bielawie prowadzone są sprawy zatrudnienia pracowników (akta osobowe, ewidencja zatrudnionych, listy obecności, ewidencja czasu pracy i urlopów), sprawy wynagrodzeń pracowników (listy plac, dokumentacja płacowa, karty wynagrodzeń i podatków) oraz sprawy ubezpieczeń społecznych i należnych świadczeń z tego tytułu (naliczanie składek, rozliczenia ZUS, listy zasiłków i innych świadczeń z ubezpieczenia społecznego wraz z pełną dokumentacją. Dokumentacja i ewidencja płac oraz ubezpieczeń społecznych uwzględnia interesy pracowników, pracodawcy i ubezpieczyciela społecznego, ma charakter operacyjny i archiwalny. Ponadto dział finansowy MZPO prowadzi obsługę bankową i kasową podległych placówek oświaty oraz zajmuje się planowaniem, sprawozdawczością i statystyką, w tym przygotowywaniem zbiorczych planów finansowych w zakresie gospodarki budżetowej i pozabudżetowej.

   Obecna technika komputerowa umożliwia gromadzenie i przechowywanie wielu z w/w  spraw na nośnikach magnetycznych ale niezależnie od tego dokumentacja źródłowa jest archiwizowana w sposób tradycyjny. Wszelka dokumentacja i ewidencja prowadzona jest na podstawie obowiązującego prawa, z uwzględnieniem również wewnętrznych potrzeb, wynikających z bieżącej działalności.


Osoba odpowiedzialna za treść: Ewa Kowalik
Data modyfikacji: 2004/03/02 07:50:24
Redaktor: Piotr Domagała