Miejski Ośrodek Kultury i Sztuki

szukaj >

bip_logo_pl
Przetargi

ZAPYTANIE OFERTOWE NA WYKONANIE OKABLOWANIA STRUKTURALNEGO I INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ ORAZ DOSTAWĘ I MONTAŻ UPS

Zapytanie ofertowe

Schemat sieci

Pytania i odpowiedzi

Informacja o wyłonieniu wykonawcyOGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

http://bzp0.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=241394&rok=2012-07-09

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

 http://bzp0.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=241426&rok=2012-07-09


Sprostowanie LINK

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
LINK

Miejski Ośrodek Kultury i Sztuki ogłasza drugi przetarg nieograniczony na "Dostawę i montaż foteli teatralno - kinowych"
Link - informacja o przetargu na Biuletynie Zamówień Publicznych

Przetarg został anulowany.

Miejski Ośrodek Kultury i Sztuki w Bielawie ogłasza przetarg nieograniczony na "Dostawę i montaż foteli teatralno - kinowych".
Link - informacja o przetargu na Biuletynie Zamówień Publicznych
Link - ogłoszenie o zmianie ogłoszenia BZP

Osoba odpowiedzialna za treść: Jan Gładysz
Data modyfikacji: 2012/11/14 16:29:26
Redaktor: Tomasz Maciejak