Miejski Ośrodek Kultury i Sztuki

szukaj >

bip_logo_pl
Procedury załatwiania spraw

Biuro Miejskiego Ośrodka Kultury i Sztuki w Bielawie otwarte jest dla wszystkich interesantów od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 16.00. Zapytania można również kierować drogą telefoniczną  pod numerem telefonu 0748333 007

Sprawy załatwiane są w/g kolejności ich wpływu i stopnia pilności. Jeżeli załatwienie sprawy w określonym terminie nie jest możliwe, sprawę prowadzi się zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi terminów załatwienia, ze szczególnym uwzględnieniem przepisów Kodeksu. Zakres kompetencji w załatwianiu poszczególnych spraw określa regulamin organizacyjny MOKiS.

Osoba odpowiedzialna za treść: Jan Gładysz
Data modyfikacji: 2009/04/21 08:40:28
Redaktor: Rafał Smoliński