Miejski Ośrodek Kultury i Sztuki

szukaj >

bip_logo_pl
Kontrole

21 maja i 4 czerwca 2007 - Komisja Rewizyjna RM Bielawy "Kontrola przychodów ze sprzedaży usług w 2006 roku przez MOKiS"

Protokół:
Pobierz

24 listopada 2008 - Komisja Rewizyjna RM Bielawy "Kontrola realizacji inwestycji „Adaptacja pomieszczeń dla Biblioteki modernizacja Teatru Robotniczego”

Protokół:
Pobierz

2 i 16 marca 2009 - kontrola Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Bielawy w zakresie: "udostępniania informacji publicznej prze podmioty wykonujące zadania publiczne. Zgodnie z obowiązującą ustawą z dnia 6 września 2001 o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.Nr 112,poz 1198 ze zm.)


Protokół: Pobierz

1 i 15 lutego 2016  - kontrola Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Bielawy w zakresie: "wydatkowania środków pieniężnych przekazywanych przez Gminę na działalność jednostki"

Protokół: http://bip.um.bielawa.pl/pl/bip/artykuly/px_zal_protokol_z_kontroli.pdf

8.11.2017 - Kontrola ZUS

10.11.2017 - Kontrola UMWD - Kontrola trwałości projektu ur.RPDS.06.04.00-02-017/12

Osoba odpowiedzialna za treść: Jan Gładysz
Data modyfikacji: 2017/11/21 11:14:15
Redaktor: Rafał Smoliński